อุดมศึกษามีเฮ…จิสด้าดันโปรแกรมแข่งขัน “วิศวกรดาวเทียมฝึกหัด” ร่วมประกอบทดสอบตุรกี

ปัจจุบันข้อมูลจากดาวเทียมมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการนำมาวางแผนและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การออกแบบประกอบทดสอบดาวเทียมจึงยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนากันต่อไปเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายและมีความแม่นยำ ตลอดจนมีความเสถียรภาพสูงสุด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีการสื่อสารทางด้านอวกาศไปพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ ของระบบสื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินย่านความถี่ S-Band สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy) เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมมือกับ Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) ดำเนินการสร้างดาวเทียมภายใต้ชื่อ Student Small Satellite-2B (SSS-2B) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติให้กับนิสิต นักศึกษา ทางด้าน Sattellite Engineer ของประเทศสมาชิก โดยให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและประเทศไทยได้สิทธิ์ส่งตัวแทนเข้าร่วมปฏิบัติการทดสอบการทำงานของดาวเทียมจำนวน 3 คน โดยแบ่งการเข้าร่วมเป็น 2 ครั้ง คือ การทดสอบ Qualification Test ของ Engineering Model และ Flight Model ตามลำดับ

APSCO ยังมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเพื่อศึกษาดาวเทียมดังกล่าว รวมทั้งเป็นการฝึกหัดนิสิต นักศึกษา ให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรด้านอวกาศและได้สัมผัสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทดสอบกับดาวเทียมจริงพร้อมกับการเรียนรู้การทำงานในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เปิดรับสมัครแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://learn.gistda.or.th/ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ 3 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและสิทธิ์ร่วมเดินทางไปเรียนรู้ประกอบทดสอบดาวเทียม ณ ประเทศตุรกี ดร.วรินทร์ธร กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธันย์ชนก 096-874-4848 หรือ http://learn.gistda.or.th/ กรอกใบสมัครและส่งมาที่ [email protected] ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น