เที่ยวงาน “เพาะป่า เพาะชีวิต” 2-3 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ชวนเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เพาะป่า เพาะชีวิต” ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-18.00 น. รวมพลังการทำเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้นิทรรศการเกษตรเพาะป่า (ร้อยป่า ร้อยชีวิต) เรียนรู้พันธุกรรมสัตว์สร้างชีวิต ชิม ชม ช็อป อาหารอร่อย สินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 100 ร้านค้า

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจำทุกวันเสาร์ อาทิตย์แรกของเดือน และเดือนมีนาคมนี้จัดในธีมงาน “เพาะป่า เพาะชีวิต” เนื่องจากวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสัตว์ป่า และพืชป่าโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องเกษตรเพาะป่า พันธุกรรมสัตว์สร้างชีวิต สัตว์เลี้ยงในวิถีเกษตร เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอบรมวิชาของแผ่นดินโดยวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้ที่มาร่วมงานยังเลือกช็อปซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โดยตรงจากทั่วประเทศที่นำมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี…”

นิทรรศการเกษตรเพาะป่า (ร้อยป่า ร้อยชีวิต) เรียนรู้การเกษตรการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของธรรมชาติ สู่การพึ่งพาทั้งคนและป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าปลูกป่าธรรมชาติ โดยใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรจากป่า เป็นทั้งอาหาร สมุนไพร เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและภาคการเกษตร สร้างรายได้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยและยั่งยืน

พันธุกรรมสัตว์ สร้างชีวิตสัตว์ พบสัตว์เลี้ยงในภาคเกษตร เช่น โคขาวลำพูน โคสายพันธุ์ที่ใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรมาอย่างช้านาน ควายมูร่าห์ ควายเศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อการผลิตน้ำนมที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด เรียนรู้พันธุกรรมสัตว์ในสายน้ำ อาทิ ปลานิล โปรตีนพระราชทานจากพระราชา ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติของคนไทย รวมถึงสัตว์ปีกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไก่แฟนซี ไก่ซิลค์กี้ ไก่ป่า และอื่นๆ อีกมากมาย

ศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน กว่า 10 หลักสูตรการเรียนรู้ หลักสูตร “เมล็ดพันธุ์ เพื่อชีวิต” โดย อาจารย์ไพโรจน์ อรรคสีวร หรือ อาจารย์ไพรลั่น การนำเมล็ดพันธุ์มาดูแลสุขภาพและบำบัดโรค หลักสูตร “ผักหวานป่าสร้างรายได้ สร้างครอบครัว” จาก อาจารย์วิชิต ประทุมภา เรียนรู้ทุกขั้นตอนการขยายพันธุ์ การปลูก การดูแล สู่การแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน หลักสูตร “เกษตรผสมผสานในเมือง” การเกษตรแบบครบวงจร สร้างอาหาร สร้างความมั่นคง โดย อาจารย์คมสัน หุตะแพทย์ จากสวนผักบ้านคุณตา หลักสูตร “เลี้ยงสัตว์ในเมือง” จาก อาจารย์ก้องเกียรติ ถาดทอง การทำเกษตรบนดาดฟ้า การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่บนตึกแถว พร้อมเผยเคล็ดลับการบริหารจัดการ หลักสูตรกล่อง “ผัก DONE” จาก อาจารย์มานิตา วิวัฒน์เศรษฐชัย และ อาจารย์อรสรวง บุตรนาค ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม ประยุกต์สิ่งของเหลือใช้ เพื่อจัดการเศษอาหารในครัวเรือน หลักสูตร “น้ำยาบ้วนปากไร้เคมี” เรียนรู้การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก ดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กินอาหารให้เป็นยา ใช้สมุนไพรมาดูแลสุขภาพ กับหลักสูตร “เมี่ยงคำปรับธาตุ” โดย อาจารย์ภาสกร จงกสิกรรม และอีกหลายหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตื่นตา ตื่นใจ ผจญภัยในป่าจำลองเสมือนจริงเรียนรู้วัฏจักรแห่งชีวิตภายใน “พิพิธภัณฑ์ป่าดง พงไพร” และเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน ใน “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 3 เรื่อง ใหม่ล่าสุด

ชม ชิม ช็อปสินค้าเกษตร สมุนไพรไทย เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้นานาพันธุ์ ลิ้มรสสินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล สารพัดคุณค่าสารอาหาร ชิมอาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค ช็อปสินค้ามากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเอง จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

 

พิเศษ!! เฉพาะในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น พบกับกิจกรรม “เพาะกล้า เพาะป่า” สะท้อนเรื่องราวของการอนุรักษ์ การร่วมฟื้นฟูพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมรับพรรณไม้นานาชนิดกลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ฝาง ปลาไหลเผือก พิลังกาสา ไม้แดง มะฮอกกานี มะค่า ลังแข มีจำนวนจำกัด!

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จังหวัดปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ