เชิญร่วมอบรม โรงเรียน ป่า ไผ่ ระหว่าง วันที่ 5-7 เมษายน 62 ณ สวนลุงโชค อ. วังน้ำเขียว