ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านตาหยวก สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด…ใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้

ณ ใจกลางท้องทุ่งกุลาร้องไห้ “ท่องศูนย์กลางอารยธรรมขอม นุ่งผ้าไหมชั้นดี มีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ชีวิตสุขสันต์ ชุมชนโฮมเสตย์”  HOME STAY…แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้…วัฒนธรรมสองภาษา งามล้ำค่าผ้าไหมสาเกต ผู้นำเกษตรอินทรีย์ งานประเพณีบุญโฎนตา…บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงหัตถกรรมหรือ แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร

คุณเรียบ  โยธาจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เปิดเผยว่า การเปิดตัวความสุขบนเส้นทางเรียนรู้ วิถีชาวทุ่งกุลาร้องไห้  โดยคุณวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ  มีการประชุมสัญจรที่หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หัวหน้าส่วนราชการทุกคนร่วมอย่างพร้อมเพรียง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำแม่บ้านเกษตรกร  จาก 15 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านภาษาเขมร หรือภาษากัมพูชา  6 หมู่บ้าน  เป็นเรื่องราวของผู้คนใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้อย่างน่าศึกษา และต้องแวะเวียนมา เส้นทางสุวรรณภูมิ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  เส้นแบ่งชายแดนกั้นเพียงลำน้ำพลับพลา เท่านั้น

ท่องเที่ยงทางอารยธรรม วันแรกที่คณะเดินทางมาถึง มีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนและบอกเล่าเรื่องราวประวัติของชุมชนคนทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมนำเข้าเรือนพักกับเจ้าของบ้านโฮมเสตย์ดุจญาติมิตร  นำทุกท่านกราบไหว้สักการบูชาศาลปู่ตา ตำบลทุ่งหลวง ศูนย์กลางอารยธรรมทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ “วิธีคิดของชุมชน” ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนแบบชุมชนพอเพียงพร้อมเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณ มีประเพณีอันลือเลื่อง ศูนย์เรียนรู้เรื่องผ้าไหม ข้าวหอมมะลิที่หอม เรียว ยาว ขาวนุ่ม ที่สุดในโลก   นั่งรถยนต์ตุ๊กแต๊กชมทุ่งกุลาที่กว้างใหญ่ไพศาล ท้องฟ้าจรดดิน กินข้าวแลง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการมาเยี่ยมท้องทุ่งกุลาร้องไห้ นำท่านชมเส้นทางสายไหมของชุมชน  ชมการทำขนมของชุมชน ทำดอกไม้จากต้นหม่อน เรียนรู้การทำขนมตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน  ข้าวต้ม ขนมดั่ง จากธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารพิษ ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ปู่สอนหลานใต้ฐานพระใหญ่ เป็นศูนย์กลางแห่งวัดบ้านตาหยวก แหล่งเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบัน รับประทานอาหารเที่ยงวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางชมภูมิปัญญาชาวบ้าน เส้นทางสายไหม ที่ลือชื่อ เช่น ผ้าโฮล ผ้ามัดหมี่ ผ้าสาเกต ผ้าลายศรีภูมิ  ผ้ายลายสร้างสรรค์ ผ้าสีพื้นเมืองสีธรรมชาติ พร้อมชมโล่รางวัลที่ได้รับในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับประเทศ และนานาชาติ  ท่านจะประทับใจกับการฟ้อนรำอันเร ศิลปะพื้นบ้านคนบ้านตาหยวก สวยงามน่าชื่นชมแห่งเดียวในทุ่งกุลาร้องไห้ ชมวิวริมลำพลับพลา สายน้ำแห่งชีวิต วิถีชาวบ้านเส้นแบ่งเขตจังหวัดร้อยเอ็ด-จังหวัดสุรินทร์  ประเพณีสู่ขวัญบายศรี กินข้าวแลงหรือรับประทานอาหารเย็นคุยกันฉันพี่น้อง จากนั้นอำลากลับคือนถิ่นด้วยความปลอดภัยทั้งไป ทั้งกลับ รับทรัพย์ทั้งกลับทั้งไป ยามว่างจั่งแวะมายามอีกครั้ง เด้อ

ชุมชนตาหยวกหมู่บ้านท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ ประเพณีงดงาม สงกรานต์ ชุมชนวรรณกรรม ประเพณีลอยกระทง ปั่นจักรยานชมทุ่งกุลาร้องไห้ ประเพณีกรวนข้าวทิพย์ ขี่รถอีแต๋นชมทุ่งกุลาร้องไห้  ประเพณีโฎนตา หมู่บ้านโฮมเสตย์ ชมกิจกรรมเรือหาปลา แหล่งผ้าไหมชุมชน ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหม พร้อมรางวัลมากมาย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางการเกษตร ทางหัตถกรรม สนับสนุนโดย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน การท่องเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมการเกษตร อำเภอสุวรรณภูมิ อัตราค่าบริการ โฮมเสตย์ 1 คืน 300 บาท พร้อมอาหาร 1 มื้อ ดนตรีฟ้อนรำ 1,000 บาท เครื่องบายศรี 700 บาท อาหาร คนละ 100 บาท /คน/มื้อ ภูมิปัญญาทำดอกไม้ 200 บาท โทร.086-8711772 /089-8960115 ยินดีต้อนรับ ครับ