มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำแป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปสำหรับทำบราวนี่ GENGIGRAIN

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแนะนำ แป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปสำหรับทำบราวนี่ แบรนด์ “GENGIGRAIN” ผลิตจากปลายข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ ใช้ ทดแทนแป้งสาลีสำหรับทำบราวนี่ ให้เนื้อสัมผัสนุ่มและละเอียด สามารถประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการเตรียมส่วนผสมแห้งได้ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้กลูเตน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป จำหน่ายในราคา 70 บาท สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่หน่วยส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร (02) 942-8600 ต่อ 213 มือถือ (080) 919-8616 และ ไลน์ GENGIGRAIN