การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 นี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่าง วันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น. พบนิทรรศการมีชีวิตเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรม ชม ชิม ช็อป ผลไม้ฤดูร้อนนานาชนิด อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านรสเด็ดผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปคุณภาพ จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียนฟรีและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

​นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ อพ.สธ. ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร สู่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และขยายผล เพื่อให้พันธุกรรมดำรงอยู่บนแผ่นดินไทยและในโลก และเป็นประโยชน์แก่คนไทยและมนุษยชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” เพื่อมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย รวมไปถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลายนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานจัดนิทรรศการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการนำผลไม้ท้องถิ่นในฤดูร้อน พันธุ์ไม้ สมุนไพร มาจัดแสดงเพื่อสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนไทย ให้เด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดอบรมวิชาของแผ่นดิน กว่า 20 หลักสูตร มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูป ผัก ผลไม้ พันธุ์ไม้มาจำหน่าย มากกว่า 200 ร้านค้า

อบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 20 หลักสูตรวิชาของแผ่นดิน จากบุคคลต้นแบบ อาทิ อาจารย์โจน จันได สวนพันพรรณ จ. เชียงใหม่ “พันธุกรรม มรดกแห่งชีวิต” เรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อการพึ่งตนเอง เรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยพื้นบ้านควบคู่กับการดูแลสุขภาพ โดยอาจารย์สะโอด เนียมสะอาด หมอยาพื้นบ้าน จ. ฉะเชิงเทรา หลักสูตร “สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ” อาจารย์สุนทร ทิพย์ภักดี เจ้าของสวนสุนทร ออร์แกนิก จ. ชุมพร หลักสูตร “ทุเรียนอินทรีย์” เรียนรู้กระบวนการทำทุเรียนอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูก การดูแล จนเก็บเกี่ยว เรียนรู้เทคนิคการเพาะเห็ดไว้กินชั่วลูกชั่วหลาน “เห็ด 7 ชั่วโคตร” โดยอาจารย์อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “การขยายพันธุ์ไม้ผลและการดูแลพืชในฤดูร้อน”.“สารพัดว่าน”.เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ณ ลานมาเรียน ชม ชิม ทำ “กระเจี๊ยบ 3 รส”, “สบู่มะพร้าว”, “แปรรูปผลไม้ท้องถิ่น” และ “ไอศกรีมผลไม้ฤดูร้อน” เป็นต้น

พันธุกรรมสร้างชีวิต ตื่นตา ตื่นใจ กับความมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดเล็กๆ จุดกำเนิดของปัจจัย 4 พื้นฐานแห่งมวลมนุษย์ ด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต อาทิ นิทรรศการตรีผลา รวมสุดยอด 3 สหายสมุนไพร มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก สูตรตำรับยาสมุนไพรเพื่อปรับสมดุล นิทรรศการพันธุกรรมมะแป็ม    หรือ มะดันแดง ผลไม้ตระกูลมังคุด รสชาติเปรี้ยวจี๊ด ผลไม้ท้องถิ่นที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนยังไม่รู้จักซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย นิทรรศการพันธุกรรมมะตูม ชิมน้ำมะตูม ผลไม้คลายร้อนแบบโบราณ พร้อมเทคนิคการขยายพันธุ์ นิทรรศการสีสันธรรมชาติบนผืนผ้า เรียนรู้พันธุกรรมพืชให้สีภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานฝีมือเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น แต่งแต้มลวดลายผ่านผืนผ้า เพิ่มมูลค่าและสะท้อนความเป็นไทย นิทรรศการพันธุกรรมหวาย พืชท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมหวายทั้งด้านหัตถกรรม แปรรูป และอาหาร เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานการอนุรักษ์พันธุกรรมในงานมหกรรมยิ่งใหญ่ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” 5 – 7 เมษายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี” นายสหภูมิ กล่าวทิ้งท้าย

ชม ชิม ช็อป อาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้นานาพันธุ์ สมุนไพรไทย คลายร้อนกับผลไม้รสหวาน ปรับสมดุลด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น สินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์ กว่า 500 รายการ

​สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ตั้งอยู่ (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี หรือคลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th และทางfacebook/Instagram : wisdomkingfan หรือ Line ID : @wisdomkingfan