ซี.พี. เมียนมา จัดสัมมนา ‘อหิวาต์แอฟริกา’ ให้ความรู้เกษตรกรเมืองพะอาน ย้ำผู้บริโภคไม่ติดต่อสู่คน

นายสัตวแพทย์วิน ซิน หมอง (Dr. Win Zin Maung) ผู้อำนวยการเขตปศุสัตว์ รัฐคะหยิ่น (LBVD Head of Kayin State) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) จัดโดยบริษัท เมียนมา ซี.พี. ไลฟ์สต๊อก จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. เมียนมา โดยมี นายอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการเขตประเทศพม่า พร้อมด้วยผู้บริหารและเกษตรกรชาวเมียนร่วมงาน ทั้งนี้ ดร. มิน เต็ด ลุย ผู้ชำนาญการด้านธุรกิจปศุสัตว์และทีมงาน ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันโรค พร้อมย้ำกับผู้บริโภค ASF เป็นเฉพาะในสุกรเท่านั้นไม่ติดต่อสู่คน เน้นการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ณ กานตาอู ศูนย์ประชุมเขตพะอาน รัฐคะหยิ่น ประเทศ  เมียนมา