เริ่มแล้ว!! งานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ วันที่ 5 – 7 เมษายน นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น. พบนิทรรศการมีชีวิตเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรม ชม ชิม ช้อป ผลไม้ฤดูร้อนนานาชนิด อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านรสเด็ด ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปคุณภาพ จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียนฟรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า
“…ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ อพ.สธ. ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร สู่การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และขยายผล เพื่อให้พันธุกรรมดำรงอยู่บนแผ่นดินไทยและในโลก และเป็นประโยชน์แก่คนไทยและมนุษยชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” เพื่อมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย รวมไปถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีความหลากหลายนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานจัดนิทรรศการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการนำผลไม้ท้องถิ่นในฤดูร้อน พันธุ์ไม้ สมุนไพร มาจัดแสดงเพื่อสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนไทย ให้เด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดอบรมวิชาของแผ่นดิน กว่า 20 หลักสูตร มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูป ผัก ผลไม้ พันธุ์ไม้มาจำหน่าย มากกว่า 200 ร้านค้า

อบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 20 หลักสูตร วิชาของแผ่นดิน จากบุคคลต้นแบบ อาทิ อาจารย์โจน จันได สวนพันพรรณ จ. เชียงใหม่ “พันธุกรรม มรดกแห่งชีวิต” เรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อการพึ่งตนเอง เรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยพื้นบ้านควบคู่กับการดูแลสุขภาพโดยอาจารย์สะโอด เนียมสะอาด หมอยาพื้นบ้าน จ. ฉะเชิงเทรา หลักสูตร“สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ” อาจารย์สุนทร ทิพย์ภักดี เจ้าของสวนสุนทร ออร์แกนิก จ. ชุมพร หลักสูตร“ทุเรียนอินทรีย์” เรียนรู้กระบวนการทำทุเรียนอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูก การดูแล จนเก็บเกี่ยว เรียนรู้เทคนิคการเพาะเห็ดไว้กินชั่วลูกชั่วหลาน “เห็ด 7 ชั่วโคตร” โดยอาจารย์อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “การขยายพันธุ์ไม้ผลและการดูแลพืชในฤดูร้อน”.“สารพัดว่าน”.เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ณ ลานมาเรียน ชม ชิม ทำ “กระเจี๊ยบ 3 รส” “สบู่มะพร้าว” “แปรรูปผลไม้ท้องถิ่น”และ“ไอศกรีมผลไม้ฤดูร้อน” เป็นต้น

พันธุกรรมสร้างชีวิต ตื่นตา ตื่นใจกับความมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดเล็กๆจุดกำเนิดของปัจจัย 4 พื้นฐานแห่งมวลมนุษย์ ด้วยนิทรรศการที่มีชีวิต อาทิ นิทรรศการตรีผลา รวมสุดยอด 3 สหายสมุนไพร มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก สูตรตำรับยาสมุนไพรเพื่อปรับสมดุล นิทรรศการพันธุกรรมมะแป็ม หรือ มะดันแดง ผลไม้ตระกูลมังคุด รสชาติเปรี้ยวจี๊ด ผลไม้ท้องถิ่นที่เด็กรุ่นใหม่หลายคนยังไม่รู้จัก ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย นิทรรศการพันธุกรรมมะตูม ชิมน้ำมะตูม ผลไม้คลายร้อนแบบโบราณ พร้อมเทคนิคการขยายพันธุ์ นิทรรศการสีสันธรรมชาติบนผืนผ้า เรียนรู้พันธุกรรมพืชให้สีภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานฝีมือเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น แต่งแต้มลวดลายผ่านผืนผ้า เพิ่มมูลค่าและสะท้อนความเป็นไทย นิทรรศการพันธุกรรมหวาย พืชท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมหวายทั้งด้านหัตถกรรม แปรรูป และอาหาร เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานการอนุรักษ์พันธุกรรมในงานมหกรรมยิ่งใหญ่“อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” 5 – 7 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี”.นายสหภูมิ กล่าว
ชม ชิม ช้อป อาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้นานาพันธุ์ สมุนไพรไทย คลายร้อนกับผลไม้รสหวาน ปรับสมดุลด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น สินค้าแปรรูปเกษตรอินทรีย์ กว่า 500 รายการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ตั้งอยู่ (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี หรือคลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ Line ID : @wisdomkingfan