พิธีเปิดงาน Flora Tale @ วว.ลำตะคอง บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง ร่วมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

(10 เมษายน 2562) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงานจุดบริการพักรถช่วงสงกรานต์ Flora Tale @ วว.ลำตะคอง ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2562 บริการจุดพักรถ 24 ชั่วโมง เชิญชวนช็อปผลิตภัณฑ์งานวิจัย วว.เพื่อทดลองตลาด บริการนวดฟรี บริการสุขาเพื่อประชาชน จำหน่ายอาหาร สินค้าโอท็อปกว่า 30 ร้าน พร้อมจุดเช็คอินถ่ายภาพทุ่งปอเทือง…ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยุคใหม่ มุ่งเน้นสร้างผลงาน และทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้

วว. ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม Flora Tale @ วว.ลำตะคอง ในครั้งนี้  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจุดร่วมบริการต่างๆ ประชาชนสามารถหยุดแวะพัก เพื่อผ่อนคลายก่อนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างสวัสดิภาพ นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยลดรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง ปี 2560-2561 ที่ผ่านมา จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 390 และ 418 คน ตามลำดับ หนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต บาดเจ็บ ลำดับต้นๆ เกิดจากเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินมาตรฐานกำหนด รวมถึงการฝ่าฝืนสัญญาณจราจร แนวทางการดำเนินงานที่จังหวัดวางไว้เพื่อป้องกันปัญหาคือ การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

รวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บังคับใช้กฎหมาย 3 ม 2 ข 1 ร อย่างเข้มข้น เน้นผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเมาสุราห้ามขับขี่ยานพาหนะโดยเด็ดขาด มอบขนส่งจังหวัดฯ ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่ประจำทาง และไม่ประจำทาง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 “งดสุราพาครอบครัวทำบุญ”หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรม “จุดบริการพักรถช่วงสงกรานต์  Flora Tale @ วว.ลำตะคอง ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2562 จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดเป็นจุดร่วมบริการสำหรับประชาชน เช่น การตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นจากวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 1 และ หลังที่ 2  ฟรี!! กิจกรรม Fit and Go บริการนวดฟรี บริการตรวจวัดสายตา พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกาย บริการสุขาเพื่อประชาชน บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าผลิตภัณฑ์งานวิจัย วว. เพื่อทดลองตลาด และสินค้าโอท็อป รวมกว่า 30 ร้านค้า รวมทั้งจุดเช็คอินถ่ายภาพทุ่งปอเทืองสำหรับนักท่องเที่ยว

“…ในนามของ วว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี และ วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นการร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นี้ได้เป็นอย่างดี…”  ผู้ว่าการ วว.กล่าวสรุป