ซีพีเอฟ ร่วมสร้างความสุขคนไทย ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสำเร็จรูป และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่-อาสาสมัคร ที่จุดบริการประชาชนบนถนนหลวงสายหลักทั่วประเทศ

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงวันหยุดยาวเป็นประจำทุกปี ดังเช่น เทศกาลสงกรานต์ที่พี่น้องชาวไทยใช้โอกาสนี้ในการเดินทางกลับถิ่นฐานและท่องเที่ยวกับครอบครัวอย่างมีความสุข โดยในปีนี้สถานประกอบการซีพีเอฟทั่วประเทศได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร ผ้าเย็น และน้ำดื่มตราซีพีแก่จังหวัด กองกำกับการตำรวจทางหลวง ตำรวจนครบาล ทีมแพทย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาใช้บริการ ณ จุดพักบนถนนทางหลวง เช่น มิตรภาพ สายเอเชีย พหลโยธิน เพชรเกษม วิภาวดีรังสิต สุวินทวงศ์ เพื่อร่วมรณรงค์การขับขี่อย่างระมัดระวัง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

“พนักงานจิตอาสาของโรงงานหลายแห่ง เช่น โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา และสระบุรี สนับสนุนตำรวจทางหลวงรณรงค์จัดบริการจุดพักรถสำหรับประชาชนที่เดินทางไปยังภาคอีสานอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนภาครัฐในการผ่อนผันให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ โดยดูแลและอำนวยความสะดวกกับแรงงานที่ประสงค์เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเพื่อนพนักงานแรงงานต่างชาติด้วย” นายสิริพงศ์ กล่าว

ด้าน นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทสนับสนุนการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญและรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลของพนักงานทุกคน ทุกเชื้อชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” ให้ความรู้กฎหมายจราจร สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการขับขี่ให้แก่พนักงานทุกคนได้มีความพร้อมสำหรับการเดินทาง

“พนักงานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกทั่วประเทศ อาทิ โรงงานที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โรงงาน ถนนบางนา-ตราด กม.21 จังหวัดสมุทรปราการ โรงงาน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงาน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ยังให้บริการตรวจเช็ครถให้กับเพื่อนพนักงานและผู้รับเหมาก่อนเดินทางกลับบ้านฟรี ที่โรงซ่อมยานยนต์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเพื่อนพนักงานทุกคนและครอบครัวเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยด้วย” นายบุญเสริม กล่าว