ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการศึกษาดูงาน “อาหารฟังก์ชั่น” ณ ประเทศไต้หวัน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงาน “อาหารฟังก์ชั่น – Functional Food in Taiwan” ณ เมืองผิงตง และเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 การศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารฟังก์ชั่น การขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แนวโน้มตลาดสำหรับสินค้าอาหารฟังก์ชั่น และแนวคิดการป้องกันก่อนเกิดโรค รวมทั้งความรู้ด้านโภชนพันธุศาสตร์

– สนใจสมัครเข้าร่วมศึกษาดูงานสอบถามได้ที่ : เสาวภา ยุววุฑโฒ โทร. 089 118 6115 หรือ e-mail : [email protected]

– ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/JCJC7gnX5A5oHmkSA

– หรือ scan QR code

– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 พฤษภาคม 2562