เชิญร่วมงาน “ทุเรียนโอโซน และสินค้าเกษตรคุณภาพดีเมืองพญาแล” เริ่ม 14-16 มิ.ย. 62 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

ทุเรียนโอโซน

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดงาน “ทุเรียนโอโซนและสินค้าเกษตรคุณภาพดีเมืองพญาแล” ระหว่าง วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสามแยกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในครั้งนี้ คือ การเปิดตัว “ทุเรียนโอโซน” ราชาแห่งผลไม้ จากตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต ซึ่งมีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 กว่าเมตร มีอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น จึงได้ชื่อว่า “ทุเรียนโอโซน” ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนโอโซน จำนวน 375 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,085 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 239 ไร่ ผลผลิตรวม 227 ตัน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรเด่นแต่ละอำเภอของจังหวัดชัยภูมิได้แก่  ส้มโอ จากอำเภอบ้านแท่น และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล้วยหอมทอง มะม่วงน้ำดอกไม้ จากอำเภอหนองบัวแดง ผลิตภัณฑ์เสื่อกก จากอำเภอเนินสง่า พืชผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ การผลิตสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงด้านการตลาด การแสดงนิทรรศการปลูก ปฏิบัติดูแลทุเรียน สาธิตการแปรรูปทุเรียน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสสัมผัสสายหมอก หยอกดอกกระเจียว ราชินีแห่งขุนเขา รับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 นี้ด้วย

จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงานนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากมือเกษตรกรโดยตรงได้ภายในงาน “ทุเรียนโอโซน และสินค้าเกษตรคุณภาพดีเมืองพญาแล” ระหว่าง วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสามแยกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4412-4668