“กรมเจรจาฯ” จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปสมัครเข้าร่วมโครงการ “จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA” หวังดึงผู้ประกอบการเป้าหมายที่ผลิตสินค้านมโคแปรรูป ให้ใช้ความตกลง เอฟทีเอเป็นเครื่องมือลดต้นทุนการทำธุรกิจส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดต่างประเทศ และใช้ประโยชน์จากการที่คู่ค้าลดภาษีโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าในอาเซียน โดยเป็นโครงการปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในปี 2561

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ “จัดทัพโคนมไทย บุกตลาดต่างประเทศด้วยเอฟทีเอ” ซึ่งเป็นโครงการในปีที่ 2 จากความสำเร็จของโครงการ “จับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ” เข้าสู่ตลาดจีน ในปี 2561 ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพอใจเมื่อประเมินผลความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการต่อในปี 2562 โดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปโดยมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนมโคแปรรูปได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี โดยเฉพาะเอฟทีเอระหว่างอาเซียน ขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโคของไทยในตลาดอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับที่ไทยจะต้องเปิดเสรีทางการค้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์จากนมโคในปี 2563 ให้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 2. ผลิตและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมของนมโค 3. สนใจเข้าสู่/ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ 5. พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ที่เว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศwww.dtn.go.th และ link https://forms.gle/zdvbNhZroifWzzCm9

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กรมได้คัดสรรเพื่อติดอาวุธให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการนมโคแปรรูปของไทยให้แข่งขันได้ในยุคการค้าเสรี อาทิ 1. รับคำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) เพื่อพัฒนาธุรกิจส่งออกโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการตลาด 2. กิจกรรมอบรม Boot Camp เน้นการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเข้าสู่ตลาดประเทศคู่ค้า เอฟทีเอให้เกิดขึ้นจริง เข้าใจกลยุทธ์ในตลาดคู่ค้าตลาดคู่แข่งของสินค้าเป้าหมาย และ 3. สำรวจตลาดอาเซียน ในปีนี้จะพาผู้เข้ารอบไปเยี่ยมชมงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์

สำหรับโครงการดังกล่าว คาดหวังว่า จะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกนมและผลิตภัณฑ์จากนมโคในภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมโคนมไทยได้มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตนมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเข้าสู่ตลาด รวมทั้งใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลาดผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปก็มีแนวโน้มเติบโตสูงในตลาดอาเซียนซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองและรายได้ ที่เพิ่มขึ้นของคนในภูมิภาคแห่งนี้ รวมถึงประเทศคู่ค้าเอฟทีเอส่วนใหญ่ก็ได้ลดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์โคนมที่ส่งออกจากไทยเหลือร้อยละศูนย์แล้ว

โดยในปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมหลายชนิด เช่น นมพร้อมดื่ม นมเปรี้ยว โยเกิร์ต เนย ครีมเทียม นมข้นหวาน ฯลฯ ไปยังตลาดอาเซียนและจีน โดยในปี 2561 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นมของไทยคิดเป็นประมาณ 7,800 ล้านบาท มีอัตรามูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 เมื่อเทียบกับปี 2560

บทความก่อนหน้านี้สร้าง “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ฝากน้ำกับดิน แก้ปัญหา น้ำท่วม-ภัยแล้ง ในแปลงไร่นา
บทความถัดไปดอกขจร หอมกระจาย ทั่วสวนป่า