เปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง WISDOM FARM @พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เปิดเส้นทางการเรียนรู้แห่งใหม่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ภาณุพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพระแม่-แห่ง-แผ่นดิน และเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM” จากความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน สู่การรักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสู่ระดับสากล พัฒนาสู่องค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม ต่อยอดการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในวงกว้าง ผนวกกับในปีพุทธศักราช 2562 รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงกำหนดจัดโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM

โดยมีเป้าหมายในการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดือนสิงหาคม 2562 พร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร กระตุ้น การเข้าชม ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้งสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อสอดรับสังคมการเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายและยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรสู่การพัฒนาขยายผลและนำมาซึ่งการสร้างรายได้แก่ภาคเกษตรและเครือข่าย ตลอดจนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อการเรียนรู้และทำกิจกรรม โดยมีพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการและการออกร้านแสดงงานศิลป์ “จากผืนดิน-สู่ศิลปาชีพ” กิจกรรมนิทรรศการ และ Work shop ศิลป์ –วิถีเกษตร – วิถีแห่งวัฒนธรรม โซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค โซนฐานเรียนเรียนรู้สัตว์ในวิถีเกษตรและพื้นที่เกษตรพอเพียง โซนฐานเรียนรู้เรือขุดสมัย รัชกาลที่ 5 และจุดชมวิวสุดพิเศษโซนร้าน Wisdom Café’ร้านกาแฟอินทรีย์ สัมผัสบรรยากาศแปลงนา พร้อมจุดถ่ายภาพ ประทับใจ กิจกรรมออกร้านสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้อีกมากมาย”

ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM พร้อมชวนทุกท่านมาสร้างความสุข สนุกกับการเรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งนาอินทรีย์ รับโอโซนและความสดชื่น แชะ แชร์ ถ่ายภาพกับมุมโปรดสุดประทับใจบนสะพานไม้ไผ่ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. พิเศษทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีเกษตร อาทิ นิทรรศการเกษตรไทย อบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมการเรียนรู้อีกมากมาย สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/wisdomkingfan พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติฯ www.wisdomking.or.th Line ID @wisdomkingfan โทร.0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171