“เกษตรแฟร์ กำแพงเพชร 2562” จัดใหญ่ครั้งแรก รวมเกษตรทุกอย่างเทียบงานเกษตรแฟร์เมืองหลวง

นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวการจัด งาน “เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562” พร้อมด้วย นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พันตำรวจเอกวรชิต จันทร์วงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร พันตรี นรดิษฐ์ เดชปกครอง รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชน (กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร) และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ร่วมแถลงข่าวที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข้าราชการทุกภาคส่วนถ่ายภาพจัดใหญ่งานเกษตรแฟร์กำแพงเพชร

นายไพโรจน์ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรงของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ของจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก่อนหน้านี้การจัดงานเกษตรจะเข้าไปร่วมแทรกอยู่ในงานอื่นๆ อาทิ งานประเพณีนพพระเล่นเพลง และงานกุ้งก้ามกราม รวมถึงงานเทศกาลประเพณีสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร และงานอื่นๆ เป็นต้น

โดยปีนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดงาน“เกษตรแฟร์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562” ขึ้นระหว่างใน วันที่ 6- 10 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรแถลงงบเกษตรจัดเดี่ยว

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการจัดงานเกษตรในเมืองหลวง อาทิ งานเกษตรแห่งชาติ ที่ ม.เกษตรศาสตร์ งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตรกำแพงแสน เป็นต้น และกิจกรรมแสงสีเสียงต่อเนื่องไปจนถึงภาคกลางคืน โดยได้บรรจุกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวด, การแข่งขัน, การสาธิตด้านการเกษตร และแปรรูป การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร อื่นๆ อีกมากมายแต่ละวัน มีดังต่อไปนี้

เริ่มจากวันที่ 6 ส.ค. มีการประกวดแข่งขันจัดสวนหย่อม เป็นลักษณะการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับเลียนแบบธรรมชาติ ในแนวคิด สวน “น้ำพระราชหฤทัย” สวนแบบธรรมชาติที่สื่อถึงน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันสาวไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก เป็นผู้ร่วมจัดการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ 2 ประเภท คือระดับประถม ระดับมัธยม และระดับบุคคลทั่วไป ประเภทเส้นไหมน้อยสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) และเส้นไหมหลืบสาวมือ (ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน)

การประกวดผลผลิตทางการเกษตร (มันสำปะหลังหัวใหญ่ ฝรั่งพันธุ์ แป้นสีทอง มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า) การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ต่อเนื่องไปจนถึงพิธีเปิด เวลา 18.30 น. และต่อด้วยการประกวดธิดาโคบาล และการประกวดคาวบอยพันธุ์แท้

วันที่ 7 ส.ค. มีการแข่งขันสานสุ่มไก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์ และการใช้สารชีวภัณฑ์ ตลอดไปจนถึงภาคกลางคืนมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเข้าร่วมประกวด ในรอบคัดเลือก

วันที่ 8 ส.ค. มีการแข่งขันทำไก่อบฟาง การสาธิตการทำขนมจีบปลาช่อน ต่อเนื่องไปจนถึงภาคกลางคืน กับวงดนตรีกรมทหารพราน ที่ 35 เป็นต้น

วันที่ 9 ส.ค. การแข่งขันทำอาหารจากไข่ การออกร้านสินค้าผลิตภัณฑ์จาก ธ.ก.ส. ต่อเนื่องกลางคืนมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน หรือเกษตรกร จากทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวน 22 ราย หญิง 11 ราย ชาย 11 ราย ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือรับจ้างทั่วไป ดำเนินการตัดสิน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน

วันที่ 10 ส.ค. วันสุดท้ายของการจัดงาน ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. มีการแข่งขันทำหมูหัน การสาธิตด้านการเกษตร เรื่องการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ การแปรรูปข้าวเกรียบกล้วยไข่ ต่อเนื่องในภาคกลางคืนกับ คอนเสิร์ตคาวบอยไนท์

ซึ่งในแต่ละวัน ของการจัดงาน ตั้งแต่ วันที่ 6-10 สิงหาคม 2562 มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ได้แก่ นิทรรศการเสมือนจริงผลงานเด่นกรมส่งเสริมการเกษตร 50 ปี / เกษตรอินทรีย์ / พืชปลอดภัย / หม่อนไหม / ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงที่เหมาะสม / พืชอาหารสัตว์และบ่อแก๊ส / ผลงานเด่นของกรมปศุสัตว์ / คาวบอยแลนด์ การป้อนนมแพะ / นิทรรศการปลาช่อนเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง (ชีววิทยาปลาช่อน /บ่อแสดงสายพันธุ์ปลาช่อน การเลี้ยงปลาช่อน / โคเนื้อสร้างอาชีพ / จุดเช็คอินถ่ายรูป ฯลฯ

ส่วนภาคเอกชนมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค จากเกษตรกร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Young Smart Farmer ของจังหวัดกำแพงเพชร การจำหน่ายสินค้าด้านปศุสัตว์ เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์โคขุน สินค้าเกษตรอินทรีย์ ราคาถูก และพรรณพืชอื่นๆ เป็นต้น ตลอดไปจนถึงภาคกลางคืน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ย้อนรอยชากังราว และชมการแสดงบนเวทีกลางในยามค่ำคืน

ท้ายนี้ ขอเชิญชวนท่านใดที่สัญจรผ่านไปมา ขึ้นเหนือ หรือลงภาคกลางมุ่งสู่เมืองหลวง หยุดแวะพักภาคเหนือตอนล่าง จว.กำแพงเพชร ชมสินค้าเกษตรของฝาก ในงานเกษตรแฟร์ ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายทั้งแสงสีเสียง เซลฟี่เต็มอิ่มภาพสวยๆ ชิวๆ กับบรรยากาศริมแม่น้ำปิง เมืองชากังราว…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-711-060

ประกวดกล้วยไข่และกล้วยน้ำว้า
แข่งขันทำไก่อบฟางกำแพงเพชร
แข่งการทำหมูหันสูตรเมืองชากังราว
ประกวดฝรั่งแป้นสีทอง เมืองกำแพง
สาธิตการแข่งขันสาวไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก

 

บทความก่อนหน้านี้มะเขือพวง กินเป็นยารักษาหลายโรค คนกินอายุยืนยาว ปลูกขายได้ราคาดี
บทความถัดไปอยากเลี้ยง เป็ด-ไก่-ห่าน แต่ไม่รู้จะซื้อพันธุ์ที่ไหน-ราคาเท่าไร มาทางนี้ มีคำตอบ!!