ชมภาพชุดสุดงดงาม “ขบวนรถไฟลอยน้ำ” ผู้ว่าลพบุรีเผยตั๋วเต็มจนต้องขยายเวลา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดลพบุรีมีการขยายเวลาให้บริการ ขบวนรถไฟลอยน้ำ “ตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อนของพ่อ” ต่ออีก 8 เที่ยว ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยเที่ยวแรกของการขยายเวลา ยังคงได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก ตั๋วเต็มทั้งหมด 14 โบกี้

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าต้องขอขอบพระคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ , อำเภอพัฒนานิคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางจังหวัดพยายามที่จะผลักดันกิจกรรมดีๆ ภายใต้กิจกรรม “ตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อนของพ่อ” จนนำไปสู่การขยายเวลาตลอด เดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ ด้วย