เอไอเอส ส่งชุดการเรียนรู้ DQ เสริมสร้าง 8 ทักษะด้านดิจิทัลให้เยาวชนไทย

     เอไอเอส เดินหน้าผลักดันการสร้างสังคม Digital อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการใหม่ “อุ่นใจไซเบอร์”
ด้วยแนวคิด “ถ้าเราทุกคน คือเครือข่าย” เน้นเสริมภูมิคุ้มกันบนโลกดิจิทัลให้แก่เยาวชนไทย

     โครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” มีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลกดิจิทัล หนึ่งในภารกิจคือการยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วยชุดการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล DQ (Digital Quotient) ครบทั้ง 8 ทักษะ 1.Privacy Management – เข้าใจสิทธิส่วนตัว 2.Critical Thinking – คิดเป็น 3.Digital Footprints – เข้าใจและรู้ถึงผลที่ตามมา 4.Digital Empathy – ใจเขา ใจเรา 5.Cyber Security – ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย 6.Cyber Bullying – ทำอย่างไรเมื่อโดนรังแก 7.Screen Time Management – ยับยั้งชั่งใจ และ 8.Digital Citizen Identity – ตัวจริงออนไลน์ ให้กับเด็กๆ สร้างภูมิคุ้มกันในการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างมีไหวพริบ รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมกับคนแปลกหน้า และใช้มือถือแท็บเล็ต อย่างชาญฉลาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

     ซึ่งชุดการเรียนรู้นี้ ได้รับการยอมรับและมีการนำไปฝึกทักษะให้กับเด็กๆ มากกว่า 110 ประเทศ
ทั่วโลก ถูกแปลเป็นภาษาท้องถิ่นถึง 21 ภาษาจาก 100 พาร์ทเนอร์ โดยในขณะนี้ เอไอเอส ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานภาคการศึกษา ขยายผลการสร้างทักษะความฉลาดทางดิจิทัล DQ (Digital Quotient) ไปสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเปิด Portal ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับคนไทยทุกคน ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งที่สถาบันการศึกษา หรือ สถานที่ทำงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชน เปิดให้เข้าใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ www.ais.co.th/dq