รมช.เกษตรและสหกรณ์ เล็งตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในกรุงเทพฯ จับมือสหกรณ์ร้านสหกรณ์พระนครเปิดจุดจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ซอยอารีย์ พร้อมได้หารือกับคณะกรรมการร้านสหกรณ์ถึงแนวทางในการจัดตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ทั้ง ข้าวสาร นม เนื้อ ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ซึ่งจะเน้นคัดสรรสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคโดยจะเริ่มดำเนินการที่นี่เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งสถานที่ที่ตั้งในชุมชนที่มีกำลังซื้อสูง จึงเห็นว่าเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้ที่นี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่จะช่วยจุดประกายการโฆษณาสินค้าสหกรณ์ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ ซึ่งหลายสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักปลอดสารเคมี และยังมีสหกรณ์ที่แปรรูปข้าวสารคุณภาพดี ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ แต่ที่ผ่านมา สหกรณ์      ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ยังขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าของตัวเองให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค

“ดิฉันจะคิดเล็กก่อน จะลงทุนไม่มาก เพราะพื้นที่แห่งนี้พร้อม และสินค้าที่สหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ผลิตนั้นมีอยู่แล้ว ก็จะเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่ผลิตสินค้า กับสหกรณ์ร้านค้าที่เป็นจุดจำหน่ายสินค้า นำสินค้าคุณภาพจากสหกรณ์ต่างๆ มาจำหน่าย ทั้งข้าวสาร ผักปลอดสารและผลไม้ นม เป็นต้น เมื่อผู้บริโภครับทราบข่าวว่าที่ร้านสหกรณ์พระนครเปิดจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ก็จะมีความสนใจ และหากแนวทางนี้เป็นไปได้ ประสบความสำเร็จ ก็จะขยายไปตั้งรูปแบบเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่นๆ ด้วย ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์ในหลายที่พร้อมจะทำ แต่ติดเรื่องการการวางระบบที่เหมาะสม ดังนั้น หากสหกรณ์แห่งนี้ทำสำเร็จหรือมีรูปแบบที่ลงตัวก็จะใช้รูปแบบไปขับเคลื่อนทั่วประเทศ” นางสาวมนัญญา กล่าว

โดยในการหารือ รมช.เกษตรฯ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงบางมุมของร้านค้าสหกรณ์พระนครสำหรับเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เช่น การวางตู้เย็นแช่สินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ เพื่อคงความสดใหม่ หรือชั้นวางสินค้าเพื่อให้ดูสวยงามและน่าสนใจ

นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์พระนคร  กล่าวว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ในการทำซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และถือว่าเป็นรัฐมนตรีเกษตรคนแรกที่มาเยี่ยมที่ร้านสหกรณ์แห่งนี้ ซึ่งที่นี่มีคนที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และต้องการผักปลอดสารสำหรับบริโภค โดยที่สหกรณ์แห่งนี้มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ย 3 ล้านบาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กล่าวว่า ทางสหกรณ์พร้อมเปิดพื้นที่ให้สินค้าจากสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ได้ส่งเข้ามาวางจำหน่าย ซึ่งการเปิดจำหน่ายสินค้าได้เร็วหรือช้า อยู่ที่ความพร้อมของการกำหนดวิธีการที่จะจัดส่งสินค้าและการคัดเลือกสินค้าที่จะมาจำหน่าย เพราะที่นี่พร้อมจะเปิดรับสินค้าจากทุกสหกรณ์มาวางขาย เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ของดีจากสหกรณ์ต่างๆ และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเมืองด้วย