ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์ 11 – 13 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงาน  “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า เพราะเราเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด งานของพ่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป”

วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตอนเย็นในวันเดียวกันนี้ เชิญรับชมคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อ พร้อมกับฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงแห่งความคิดถึง จากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ และวง VRU Bigband บรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ พร้อมร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ามกลางความมืดให้สว่างไสวไปด้วยแสงเทียนพิสุทธิ์แห่งความภักดีที่หล่อหลอมรวมใจของทุกคนเป็นหนึ่งเดียว

นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน 7 พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้วนเกิดจากความสนพระราชหฤทัยและทรงมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้แก่ ด้านถ่ายภาพ ด้านนักประดิษฐ์ ด้านการสื่อสาร ด้านวรรณกรรม ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ด้านการเกษตร นิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานอย่างรอบด้านอันเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาประเทศชาติ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนานนับ 70 ปี แห่งการครองราชย์

เรียนรู้นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ” จากบุคคลผู้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับตนเองและอาชีพ จนก่อเกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัด สพฐ. จาก 5 จังหวัด เพื่อจุดประกายความคิดส่งต่อแรงบันดาลใจจากผู้น้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริง

วิชาของพ่อ วิชาของแผ่นดิน การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยปราชญ์เกษตรผู้มากด้วยประสบการณ์ส่งต่อแรงบันดาลใจ บอกเล่าประสบการณ์ผ่าน“วิชาของแผ่นดิน”การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา อาทิ หลักสูตรเกษตรมั่นคง โดย ดร.เกริก  มีมุ่งกิจ จากสวนวนเกษตรเขาฉกรรจ์ หลักสูตรทำเกษตรด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์ยวง  เขียวนิล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หลักสูตรเกษตรทำน้อยได้มาก โดยอาจารย์บุญล้อม  เต้าแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ ด้วยใจพอเพียง โดยอาจารย์ปา  ไชยปัญหา หลักสูตรท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขาดทุนคือกำไร โดยอาจารย์เสถียร  ใจคำ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  หลักสูตรรู้ดิน รู้น้ำ ก่อนทำเกษตร โดยอาจารย์ขวัญชัย  รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน หลักสูตรเกษตรศิลปิน โดยอาจารย์วรเชษฐ์ เอมเปีย หรือ เชษฐ์  สไมล์ปัฟฟาโล่ และอีกมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บู๊ธ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษแรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ “บันทึก…ไว้ในใจนิรันดร์” และ “ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่www.wisdomking.or.th

บทความก่อนหน้านี้กรมการข้าว วางเป้าใช้ ศูนย์ข้าวชุมชน-นาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 100,000 ตัน
บทความถัดไปเจียไต๋ คว้ารางวัลองค์กรดีเด่น ด้านนวัตกรรมล้ำหน้า เกษตรกรรมไทย ชูความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน