สัปดาห์วันไข่โลก 11 ตุลาคม จัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “วันไข่โลก 2562” โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ร่วมด้วย ณ โถงชั้น 1 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

สำหรับ กิจกรรมวันไข่โลกปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ใน 3 โรงพยาบาลใหญ่ โดยครั้งที่ 2 จัดที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น 1 อาคาร 14 ชั้น เชื่อมต่อชั้น 1 อาคารคัคณางค์ ในวันที่ 9 ตุลาคม และครั้งที่ 3 จัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 11 ตุลาคม โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมงานวันไข่โลกเพื่อรับ “ไข่ฟรี” ณ พื้นที่จัดงาน พร้อมกิจกรรมพิเศษภายในงาน และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาบรรยายความรู้ประโยชน์ของไข่ ระหว่างเวลา 07.00-16.00 น.

บทความก่อนหน้านี้จำปาขาว ตำนานพระร่วง ยืนยาวกว่า 700 ปี
บทความถัดไปรก.ผู้ว่าการ กยท. แจงมาตรการแก้ปัญหาราคายางผันผวน ประกันรายได้ชาวสวนยาง พร้อมเดินหน้า 4 โครงการ ยกระดับราคายาง