“CP Fresh Mart มาเก็บ” ชวนคนไทยแยกขยะ แลกไข่ไก่ สร้างพฤติกรรมรักษ์โลก

ซีพี เฟรชมาร์ท ธุรกิจร้านค้าปลีกของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ชวนผู้บริโภคร่วมโครงการ “CP Fresh Mart มาเก็บ” ช่วยกันนำขยะมาคัดแยก แลกไข่ไก่ สร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้างดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

นายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพี เฟรชมาร์ท ได้ร่วมแสดงจุดยืนในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกร่วมกับทุกภาคส่วน ประกาศงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมร่วมลดขยะพลาสติกในหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ร้านค้าของซีพี เฟรชมาร์ททั้งหมด กว่า 400 สาขาทั่วประเทศ ลดการสร้างขยะพลาสติกภายในร้าน กระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมลดขยะพลาสติกโดยเริ่มจากการใช้ถุงผ้า พร้อมทั้งดำเนินโครงการ “CP Fresh Mart มาเก็บ” จับมือกับชุมชนช่วยกันลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ตอบรับนโยบายของรัฐบาลการจัดการขยะพลาสติกปี 2561-2573

ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมกับ บริษัท GEPP สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่เชี่ยวชาญในการทำระบบจัดการขยะ ริเริ่มโครงการ “CP Fresh Mart มาเก็บ” ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสร้างชุมชนต้นแบบในการรีไซเคิลขยะ โดยส่งเสริมให้ชุมชนรอบๆ ร้านซีพี เฟรชมาร์ทมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยให้ลูกค้านำขยะที่เข้าร่วมโครงการ 50 ชิ้น ไปแสดงต่อพนักงานที่สาขาแล้วคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง จะได้รับไข่ไก่สด 10 ฟอง โดยกิจกรรมนี้ เริ่มนำร่องที่ ซีพี เฟรชมาร์ทสาขาเย็นจิตร, สาธร 11 และสาธรคอนโดฯ กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่าง 13.00-16.00 น. และมีแผนที่จะขยายการดำเนินกิจกรรมกับสาขาอื่นๆ ต่อไป

“กิจกรรม “CP Fresh Mart มาเก็บ” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน โดยซีพี เฟรชมาร์ทได้ให้ความรู้ในการคัดแยกและจัดการวัสดุรีไซเคิล แก่ชุมชน มีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมแลกไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง GEPP จะนำขยะที่รวบรวมได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องต่อไป นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่การสร้างชุมชนรีไซเคิลโดยจากจุดเล็กๆ ก่อน” นายชัยยุทธ กล่าว

นอกจากนี้ ตลอดทั้งปี ซีพี เฟรชมาร์ท ได้จัดแคมเปญ “ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง” เชิญชวนลูกค้าทุกสาขา และไม่รับถุงพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น งดแจกถุงพลาสติกทุกวันพุธ ตลอดทั้งปี “ซื้อของน้อย ไม่รับถุง” เพื่อรับสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋าเก็บความเย็นในราคาพิเศษ ในระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการเปิดจุดรับขวดพลาสติกและขยะรีไซเคิลที่ร้านก่อนนำไปขาย เพื่อนำเงินรายได้กลับสู่ชุมชน ซึ่งขณะนี้ นำร่องดำเนินกิจกรรมที่ร้านซีพีเฟรชมาร์ท 10 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการจัดการปัญหาขยะพลาสติก สอดคล้องกับนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนของ ซีพีเอฟ ที่มีเป้าหมาย บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดจะต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) ใช้ใหม่ (Recyclable) ผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) และจะยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็นภายในปี 2568 สำหรับกิจการในประเทศไทย และปี 2573 สำหรับกิจการในต่างประเทศ