บ้านปูฯ มอบทุนแก่ Pennsylvania College of Technology ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตก๊าซธรมชาติในสหรัฐฯ

Banpu presents a fund to Pennsylvania

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ในฐานะตัวแทนของ BKV Operating, LLC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบ้านปูฯ ที่ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ Pennsylvania College of Technology ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ร่วมมือกับบ้านปูฯ และพันธมิตรอย่าง Kalnin Ventures LLC พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซธรรมชาติ มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่ง Pennsylvania College of Technology มีห้องทดลองที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือปฏิบัติการในบ่อก๊าซ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ มุ่งมั่นในนโยบายการเป็นพลเมืองที่ดีและให้ความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ