ชวนผู้ประกอบการไทยออกบู๊ธบุกตลาดเมียนมา ในงาน Mingalar Smart SME Thai ครั้งที่ 2

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงาน Mingalar Smart SME Thai ครั้งที่ 2 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้ผู้ประกอบการไทยได้เปิดช่องทางตลาดส่งออกสินค้าและบริการบุกตลาดประเทศเมียนมาได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า Ga Mone Pwint Department Store (GMP) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญที่สุด และมี GDP สูงถึงร้อยละ 7 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ผู้ที่ต้องการเชื่อมพันธมิตรธุรกิจ และปูทางการส่งออกสู่อาเซียน ไม่ควรพลาดงาน  Mingalar Smart SME Thai ครั้งที่ 2 ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองพื้นที่ออกบู๊ธในงาน โทร. (094) 915-4624