ปทุมธานี! จัดงาน “ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร” 1-2 กุมภาพันธ์นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงาน “ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร” วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ส่งต่อความสุขจากการทำการเกษตร บอกเล่าเรื่องราวผ่านนิทรรศการที่มีชีวิต เริ่มจากการสร้างคลังอาหารไว้รับประทานเอง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรักก่อเกิดเป็นความสุขจากการให้ ส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมวิชาของแผ่นดิน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกว่า 10 หลักสูตร ชม ชิม ช้อป สินค้าผลผลิต ผักผลไม้ตามฤดูกาล อาหารพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า “ในเดือนแห่งความรักนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาเรียนรู้ความรักอันยิ่งใหญ่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบให้กับคนไทยมาแล้วกว่า 40 ปี นั่นคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลางเป็นความพอ…ดี ที่เป็นดั่งรากฐานชีวิต รากฐานครอบครัว ที่เข้มแข็งและยั่งยืนที่เกิดจากการตามรอยศาสตร์พระราชา เป็นความสุขจากการลงมือปฏิบัติจริง เริ่มต้นจากการมีอาหารที่ปลอดภัย พออยู่พอกินพึ่งตนเองได้สู่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่งต่อความปรารถนาดี ด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคกว่า 100 ร้านค้า พร้อมสืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้จากต้นแบบเกษตรกรผู้น้อมนำคำพ่อสอนที่ตกผลึกองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง”

ชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรผ่านนิทรรศการ “เกษตรนักประดิษฐ์” เพื่อลดต้นทุนและแรงงาน เช่น เครื่องแพ็กผลผลิตแบบสุญญากาศ เตาชีวมวล และเรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ผสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้จริง

​สืบสานศาสตร์ของพ่อ ศาสตร์ของแผ่นดิน เพราะความสุขสร้างได้จากการลงมือทำผ่านการเรียนรู้และอบรมวิชาของแผ่นดินกว่า 10 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรผักสลัดอินทรีย์สร้างสุข โดย อาจารย์สรศักดิ์ ไวจันทึก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรการปลูกเมล่อน โดย อาจารย์ปคุณา บุญก่อเกื้อ เจ้าของสวนบ้านสวนเมล่อน หลักสูตรการปลูกไผ่กิมซุง และหลักสูตรการทำหน่อไม้ดอง โดย อาจารย์ศุภมงคล เลขกระโทก เจ้าของสวนเบญจมงคล จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรเกษตรสร้างสุข สร้างชีวิต โดย อาจารย์สุริยา ขันแก้ว หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์อดุลย์ วิเชียรชัย เจ้าของฟาร์มอดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด รวมทั้งมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรกับหลักสูตรการทำยาหม่องโคคลาน โดย อาจารย์เพชรรุ่ง พุกกะเวส เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และหลักสูตรนวดคลายจุดเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์มิติใหม่ จักรพล ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. และอีกหลายหลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ชม ชิม ช้อป สินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล สารพัดคุณค่าสารอาหาร เชิญชวนคนไทยพกถุงผ้าช้อปสินค้ามากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเอง จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

พาคนที่คุณรักมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านโซน wisdom farm เดินชมทุ่งนาอินทรีย์บนสะพานไม้ไผ่ ชมดอกบัว เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านบ้านเรือนไทย 4 ภาค ร่วมกิจกรรมการทำไข่เค็ม สนุกสนานกับการทำนาโยนกล้าและป้อนอาหารสัตว์ ปิดท้ายด้วยการชมเรือขุด รข.1 และจุดชมวิวสุดพิเศษ

ห้ามพลาด 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ พบกับกิจกรรม Night At The Museum ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ดื่มด่ำความสนุกแบบสไตล์ “มนต์รักเกษตรพอเพียง” โซน Mado Pavilion

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โทรศัพท์ (02) 529-2212-13 มือถือ (087) 359-7171, (094) 649-2333 หรือคลิกดูรายละเอียดทาง www.wisdomking.or.th Line ID@wisdomkingfan facebook.com/wisdomkingfan