สวทช. ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ STARTUP VOUCHER ปีที่ 5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) ประจำปี 2563” ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเร่งสร้างสตาร์ทอัพ พร้อมการสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 800,000 บาท และโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด ด่วน! ทุนมีจำนวนจำกัด รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ https://bit.ly/2RxrzTl สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ (02) 564-7000 ต่อ 81498, 5544, 81486 หรือคลิก http://www.nstda.or.th/th/news/12965-startup-voucher-2020