สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ ชวนสนุกกับเวิร์คช็อป “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 16 ก.พ.63 ณ ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม

สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิดพื้นที่ตลาดสุขใจ จัดกิจกรรมพิเศษ เวิร์คช็อป “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” จากต้นทางสู่การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ลักษณะกิจกรรม เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากขยะ ด้วยการนำมา Reduce Reuse Recycle และ Disposal เพื่อให้ความรู้การจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมแบบบูรณาการทั้งห่วงโซ่ จากต้นทางสู่การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างโลกให้น่าอยู่ โดยมี คุณอัครพล ทองพูน นักวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

ย้า!!  เวิร์คช็อปนี้เปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณตลาดสุขใจ จ.นครปฐม เรียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับรองอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำกัดเพียง 10 ท่าน เท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธิดา ฟักขาว ผู้จัดการสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ โทร. 065-4541647 หรือ ที่ Facebook /สามพรานโมเดล