หอการค้า ผนึกเครือข่ายเดินหน้าลดฝุ่น ลุยรับซื้อ ฟาง-ใบอ้อย อัดก้อน ตันละ 1 พัน ลดการเผา

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 และภัยแล้ง หอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศจึงได้รวมพลังช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยหอการค้าไทย พร้อมเครือข่าย อาทิ เอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สยามคูโบต้า และมิตรผล ได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้เกษตรกรหยุดเผา แต่หันมาเพิ่มมูลค่าโดยใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหล่านี้ โดยการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาบีบอัด ฟางข้าว ใบอ้อย ต้นและซังข้าวโพด ให้เป็นก้อนแข็งเพื่อง่ายต่อการขนส่ง

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานในเครือข่าย เช่น โรงปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำตาล รับซื้อเศษวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร ในราคาขาย 1,000 บาท ต่อตัน พร้อมเชิญชวนโรงงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นเครือข่ายและไม่ได้เป็นเครือข่ายพิจารณาการรับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย ต้นและซังข้าวโพด ไปใช้เป็นพลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนด้วยการจัดทำ โครงการ “ขุดดินแลกน้ำ” เป็นการขุดบ่อแก้มลิงเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ และสามารถนำดินจากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์ได้

หอการค้าไทย ยินดีสนับสนุนโครงการ “ขุดดินแลกน้ำ” โดยขอความร่วมมือไปยังหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศในการให้ข้อมูลพื้นที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำตื้นเขินและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับทราบรายละเอียดและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ

บทความก่อนหน้านี้เติมความรู้ “สมุนไพรอารักขาพืช” ให้เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล
บทความถัดไปวช. จับมือ ม.มหิดล-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลการศึกษา “ไวรัสโคโรนา” ที่ประชาชนรับรู้