อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2560

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 กำหนดให้มีพิธีเปิดยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า การประกวดแข่งขัน มหรสพต่างๆ มากมาย

นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอน้ำปาด เปิดเผยว่า อำเภอน้ำปาดได้กำหนดจัดงาน “พญาปาดเทศกาลหอม กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด”ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด สนามโรงเรียนไกรลาศวิทยาคม รวมทั้งถนนเพชรานุรักษ์ตลอดสาย ในงานนี้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วย พิธีเปิดงานแสงสีเสียง รวมพลังสตรีน้ำปาดเต้นระบำบาสโลบ ขบวนแห่วัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ ศิลปะการแสดงของพื้นถิ่น การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีอำเภอน้ำปาด ตลาดถนนคนเดินจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ย่างเลาะเซาะกิน การออกร้านแสดงนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวน้ำปาดจากชุมชนตำบลต่างๆ การประกวดหอมแดง กระเทียม และสับปะรด ผลผลิตเลื่องชื่อของน้ำปาด ในงานนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ ตลาดสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย GAP.กระเทียม สับปะรด GI.

วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ขบวนแห่เครื่องสักการะพญาปาด การแสดงศิลปวัฒนธรรมผืนถิ่นดินแดนน้ำปาด ตำนานทัพพญาปาด ระบำบาสโลบสตรีกว่า 600 ชีวิต พิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมตำบลต่างๆ ประกวดหอมแดง กระเทียม สับปะรดห้วยมุ่น ตลาดสินค้าเกษตร ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง มวยไทย โชว์ศิลปะมวยไทย หลังสวน พันธ์ยุทธภูมิ(ขุนเข่าไร้น้ำใจ)-จอมสรร ศักดิ์นิรันดร์(ขุนเข่าเมืองสิงห์) รำวงย้อนยุค ประกวดธิดาพญาปาด ออกร้านตักลาภมัจฉากาชาด การแข่งขันกีฬาหลายชนิด ฯลฯ

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราชเกษตรอำเภอน้ำปาด เปิดเผยเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของการประกวดหอมแดง กระเทียม และสับปะรด ว่ามีการประกวดในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 12.00 น.กรรมการตัดสินเวลา 13.00-16.00 น.และมอบรางวัลเวลาประมาณ 17.00 น. กำหนดให้การส่งหอมแดงเข้าประกวดต้องรายละไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม กระเทียมรายละไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม  กระเทียมให้ส่งประกวดในลักษณะได้รับการคัดแต่งมัดจุกตามแบบมัดจุกเอกลักษณ์การมัดจุกกระเทียมแบบชาวน้ำปาด เช่นเดียวกันหอมแดง ต้องแต่งตัดรากกาบต้นใบมัดจุกให้เรียบร้อย ส่วนสับปะรดห้วยมุ่น ส่งเข้าประกวดรายละ 2 ผล เป็นสับปะรดห้วยมุ่นตรงตามพันธุ์ ตัดสินโดยคณะกรรมการจากจังหวัดอุตรดิตถ์ จะตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดเกณฑ์การตัดสินไว้เป็นมาตรฐานการประกวดแล้ว ส่วนรางวัลการประกวด ทั้ง 3 ประเภท เป็นเงินสดและประกาศนียบัตร มีรางวัลที่ 1,2,3 และชมเชย 2 รางวัล จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ร่วมกันส่งผลผลิตเข้าประกวด เพื่อชื่อเสียงเกียรติ และสร้างสิ่งจูงใจ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึง อำเภอน้ำปาด และขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าชมการประกวด และเที่ยวชมงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.