ผู้ว่าฯปัตตานีปั่นสามล้อ เปิดงาน’ตานี กะเบอะ นิ’ ชมสินค้า-เที่ยวเมืองเก่าปะกาจินอ

เมื่อเวลา 19.00 น. วานนี้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปั่นจักรยาน 3 ล้อ โดยมีนางอัญญานี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาด นั่งเคียงคู่ นำทีม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ถนนคนเดิน เพลินเมืองเก่าปะกาจินอ “ตานี กะเบอะ นิ” ซึ่งจัดขึ้นบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว) อ.เมืองปัตตานี

โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี มูลนิธิเทพปูชนียสถาน หอการค้าจังหวัดปัตตานี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานถนนคนเดิน เพลินเมืองเก่าปะกาจินอ “ตานี กะเบอะ นิ” ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเดิม และสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่

ภายในงานได้มีกิจกรรมทำข้าวยำจานใหญ่ที่สุดในโลกให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน ครั้งที่ 7 ระหว่าวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม และครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23 ตำรวจ ฝ่ายปกครองให้การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดงาน