กาฬสินธุ์เปิดงานภูไทเขาวง 14 ชนเผ่าร่วมจัดใหญ่! ชูเมืองท่องเที่ยวตามรอยพ่อหลวง ร.9

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หน้าตลาด อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผู้ไทยนาชาติ ครั้งที่ 4 โดยมีนายมงคล อดทน รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายวัชระ กระแสร์ฉัตร นายอำเภอเขาวง นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายนิมิต รอดภัย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนกว่า 1 หมื่นคน จาก 14 รากเหง้าชาติพันธุ์ภูไท ในสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร หนองบัวลำภู และจาก สสป.ลาว ที่พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า จัดริ้วขบวนฟ้อนรำ ขบวนวิถีชีวิตชาวผู้ไท ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมงานอย่างเนืองแน่น

นายณัฐภัทร กล่าวว่า มหกรรมผู้ไทยนานาชาติ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทในจังหวัดต่างๆ และนานาชาติ หวังยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ต่อพสกนิกรชาว อ.เขาวง อาทิ โครงการอุโมงค์ผันน้ำละพังภูมิพัฒน์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยดั้งเดิม ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานและร่วมกันอนุรักษ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทยในจังหวัดต่างๆและนานาชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 การประกวดภาพถ่าย ภาพวาด เกี่ยวกับชาวผู้ไท การแสดงพิธีเหยาหรือบายศรีสู่ขวัญ ขบวนแห่วิถีชีวิตชาวผู้ไทนานาชาติ ซึ่งแต่งชุดผู้ไทยที่เป็นชุดประจำถิ่น ร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนชาวผู้ไทเทิดไท้องค์ราชัน ขบวนเทศกาลผู้ไทนานาชาติเขาวงสวยมาก การประกวดธิดาผู้ไทนานาชาติ เวทีเสวนาท่องเที่ยวมุมใหม่กับผู้ไทกาฬสินธุ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ผู้ไทย เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวผู้ไท อาหารปลอดภัย การแสดงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ และหนังสั้นผู้ไท การแข่งขันปรุงอาหารพื้นเมืองผู้ไท ประกวดรำวงย้อนยุค การสาธิตร้องลำผู้ไท ประกวดเรียงความคุณค่าและความงดงามของวัฒนธรรมผู้ไท การแสดงของสมาคมด่านช้าง สภาวัฒนธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ การแสดงวงดนตรีกลุ่มฮักแพงแบ่งปัน การแสดงของผู้ไทเรณู ผู้ไทหนองห้าง ผู้ไทวริชภูมิ ผู้ไทโบราณและศิลปินผู้ไทนานาชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่ อ.เขาวงโดยรถยนต์พระที่นั่ง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ชื่อถนนดิสโก้ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนั้นนางสวาท คูสกุลรัตน์ ผู้รับใบอนุญาต ร.ร. เขาวงวิทยา ได้เป็นตัวแทนพสกนิกรชาวเขาวงเข้าเฝ้าและถวายมาลัยพระกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโน้มพระวรกายมารับมาลัยกร และตรัสว่า “เขาวงสวยมาก” จึงเป็นที่มาของการจัดมหกรรมผู้ไทนานาชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เทศกาลผู้ไทนานาชาติเขาวงสวยมาก” เพื่อการท่องเที่ยวตามรอยพ่อโดยกำหนดงานตั้งแต่วันที่ 16- 20 มีนาคมนี้