#อบรมฟรี #เรียนฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ฟังเทคนิคการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0

📣 มาร่วมเข้าฟังอบรมออนไลน์ดี ๆ ที่สามารถ 🔻 พลิกวิกฤติ 🔻 สร้างโอกาส 🔻 เปลี่ยนชีวิต 🔻 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ไทยสู่ยุคใหม่ 4.0

👉 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์ไทย เพื่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ภายใต้ “โครงการพลิกโฉมสหกรณ์ไทยสู่ 4.0”

📣 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Facebook Live (กลุ่มปิด) จำนวน 6 ครั้ง รวม 6 หัวข้อ ได้แก่
✅ 1. การจัดการสหกรณ์ไทยสู่ 4.0 🔸 วิทยากร : ผศ.ดร.ธเนศ สิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 🔻 วันที่ 12 พ.ค. 2563 ⏰เวลา 13.00-16.00 น.

✅ 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยแบรนด์ไทย 🔸 วิทยากร : คุณสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย ที่ปรึกษากลยุทธ์การทำแบรนด์ 🔻 วันที่ 13 พ.ค. 2563 ⏰เวลา 13.00-16.00 น.

✅ 3. เพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสหกรณ์ไทยสู่ 4.0 🔸 วิทยากร : ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา (ทิดเป้) นักข่าว-พิธีกร-นักสื่อสารมวลชนมากประสบการณ์ 🔻 วันที่ 19 พ.ค. 2563 ⏰เวลา 09.00-12.00 น.

✅ 4. พลิกแนวคิด สร้างโมเดลธุรกิจยุคใหม่เพื่อสหกรณ์ไทยสู่ 4.0 🔸 วิทยากร : ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 🔻 วันที่ 20 พ.ค. 2563 ⏰เวลา 13.00-16.00 น.

✅ 5. โมเดลการสร้างเครือข่ายสหกรณ์สู่ความยั่งยืน 🔸 วิทยากร : คุณอรุษ นวราช ผู้ขับเคลื่อน Organic Tourism และเชื่อมโยงเกษตรกรอินทรีย์-ผู้ประกอบการ-ผู้บริโภคผ่าน แอพพลิเคชั่น Thai Organic Platform 🔻 วันที่ 26 พ.ค. 2563 ⏰เวลา 14.00-16.00 น.

✅ 6. การตลาดดิจิทัลเพื่อสหกรณ์ไทยสู่ 4.0 🔸 วิทยากร : อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ Brand Management 🔻 วันที่ 27 พ.ค. 2563 ⏰เวลา 13.00-16.00 น.

👉 สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ ที่สนใจสมัครด่วนจำนวนจำกัด ฟรี!!!
👉 เพียงสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ กดลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScljo0_Mf_frd7eSNrhZNxOu6QI-CHJulHrGNoRmZsOmE3Z9Q/viewform?usp=send_form
👉 และ สมาชิกสหกรณ์สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook “พลิกโฉมสหกรณ์ไทยสู่ 4.0” ได้ที่นี่ https://bit.ly/2ycBxTh

🔸 ทั้งนี้กรุณากรอก E-Mail ให้ครบถ้วน เพื่อรับลิงค์ในการเข้าร่วมอบรม Facebook Live 🔸
📣 สอบถามข้อมูล : น.ส.ธยาภัทร โทร. 082 450 2632 และ น.ส.ภาวิณี โทร. 08 2450 2632
#โครงการพลิกโฉมสหกรณ์ไทยสู่4.0 #Osmepสสว #MSME #สหกรณ์ #COOP #ISMED #สสวOSScenter#coop4.0

 


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, มติชนสุดสัปดาห์ และศิลปวัฒนธรรม ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เพาะพันธุ์ไก่ชนสายพม่า เน้นคุณภาพ ของ สมชาย อินเกิด ที่พิษณุโลก
บทความถัดไปกรมการข้าวเตรียมแจก 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 63