โครงการ “ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 (จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้)”

ปฏิทินข่าวกิจกรรม : โครงการ “ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 (สินค้าราคาพิเศษ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน)”

“มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์” จับมือร่วมกับพันธมิตรภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 (สินค้าราคาพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชน)” ซึ่งเป็นกิจกรรมออกบู๊ธจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ในราคาพิเศษ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โดยมีสินค้าที่มาร่วมออกบู๊ธ อาทิ ข้าวตราฉัตร (ซี.พี. อินเตอร์เทรด), ซี.พี. เฟรชมาร์ท, ซี.พี. ออลล์, ซีพีเอฟ, ทรู คอร์ปเปอเรชั่น, เพอร์เฟค คอมพาเนียน, ไก่ย่าง 5 ดาว, อาหารสดและแปรรูปแบรนด์ C.P. เป็นต้น ระหว่าง วันที่ 5-7 มิถุนายน 2563 ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา