ด่วน กยท. พร้อมแจกหุ่น Anti-Choking Model ฟรี โรงเรียนของรัฐฯ สนใจ รีบแจ้งความประสงค์รับหุ่นฯ ภายใน 31 ก.ค. นี้

กยท. ผลิตหุ่นฝึกนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ Anti-Choking Model จำนวน 200 ตัว ฟรี พร้อมส่งต่อให้สถานศึกษาของรัฐ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา หากสนใจรีบแจ้งความประสงค์ ด่วน! ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผลิตหุ่นฝึกการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
Anti-Choking Model ซึ่งเป็นชุดฝึกการปฏิบัติที่ทำจากยางพารา จำนวน 200 ชุด พร้อมมอบแก่สถานศึกษาของรัฐบาลในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยชุดฝึกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ฝึกมีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือชีวิต เมื่อพบเจอผู้ประสบเหตุจากการมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ และช่วยให้เกิดความมั่นใจในการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจส่วนบนของผู้ป่วย โดยวิธีรัดกระตุกหน้าท้อง (Abdominal Thrust Maneuver / Hemlich Maneuver) ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า จะสามารถช่วยชีวิตคนในนาทีสำคัญได้สำเร็จ แต่ห้ามไม่ให้ใช้วิธีนี้กับทารก หรือเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

“ชุดการฝึกที่ กยท. ผลิตมีความสมจริง ง่ายต่อการนำไปใช้งาน และผู้ฝึกปฏิบัติจะรู้สึกสนุกที่ได้เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตผู้อื่น ทั้งนี้ หากสถานศึกษาของรัฐบาลในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับหุ่นยางพาราเพื่อฝึกการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย (โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม) หมายเลขโทรศัพท์ (02) 433-2222 ต่อ 222 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น”