บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดโครงการสวนสวยกินได้ ปีที่ 4 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดโครงการสวนสวยกินได้ ปีที่ 4 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี อย่างต่อเนื่อง

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ (ที่ 3 ทางซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี เป็นตัวแทนมอบแปลงสาธิตและปัจจัยทางการเกษตรในโครงการสวนสวยกินได้ให้แก่โรงเรียนวัดทุ่งมน โดยมี นายพสิษฐ์ รติสกุลดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

โครงการสวนสวยกินได้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทาง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดทำเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งหวังเพื่อมอบความรู้ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศาลาลอย และโรงเรียนวัดทุ่งมน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Thai Central Chemical Public Company Limited continuously held “4th Year the Edible Vegetable Garden Project”, to encourage agricultural knowledge and correct usage in chemical fertilizer

Mr.Munetake Kawakita (3rd Left )- Executive Officer & Senior Vice President of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributer of chemical fertilizer in Thailand under OX-Brand, Baby, Singha and TCCC Brand, delivered demonstration plot and agricultural equipment under The Edible Vegetable Garden Project to Wat Thung Mon School, received by Mr. Phasit Ratisakuldilok – School Principal.

TCCC is an ongoing 4th Year Edible Vegetable Garden Project, aims to educate the basic agriculture and correct usage in chemical fertilizer in term of theory and practical for students. In this year, TCCC selected 2 schools to join this project, namely Wat Salaloi School and Wat Thung Mon School in Tha Ruea District in Ayutthaya Province.