สวทช. จับมือ กฟผ. เปิดอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญบุคลากรหรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการซ่อมบำรุงหรือดัดแปลงรถยนต์ รวมถึงนักลงทุน นักประดิษฐ์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร “การดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” ทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงบนถนนสาธารณะ พร้อมเรียนรู้วิธีจดทะเบียนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงอย่างถูกต้อง และศึกษาเทคโนโลยีจากรถต้นแบบของจริง ผู้สนใจสามารถเลือกวันเวลาของรุ่นที่สะดวกเข้าอบรม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 1 (4 พฤศจิกายน 2563) รุ่นที่ 2 (2 ธันวาคม 2563) และภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1 (5-18 พฤศจิกายน 2563) รุ่นที่ 2 (3-18 ธันวาคม 2563) มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สมัครและชำระเงินได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/3jhZ72P สอบถามโทร. (063) 652-5449 (อธิคม) หรือ LINE Id: @egatacademy