ชวนเที่ยวงาน SMART FARMER อัจฉริยะยุวเกษตร 5-6 กันยายนนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “SMART FARMER อัจฉริยะยุวเกษตร” ชมนิทรรศการคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร นิทรรศการเกษตรพอเพียงเมือง อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมชม ช้อป แบบจุใจกับสินค้าเกษตรปลอดภัย สไตล์คนรักสุขภาพวิถี New normal ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “SMART FARMER อัจฉริยะยุวเกษตร” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยภายในงานมีนิทรรศการคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร นิทรรศการเกษตรพอเพียงเมือง การจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 10 หลักสูตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด”

นิทรรศการคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร จาก YOUNG SMART FARMER คนรุ่นใหม่ ผู้มีหัวใจพอเพียงรักในวิถีเกษตร มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการทำการเกษตร อาทิ การปลูกผักสลัดอินทรีย์ การดูแลผักสลัดในช่วงฤดูฝน รวมถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลหน้า เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจสู่การพึ่งตนเอง

นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรพอเพียงเมือง แม้ว่ามีพื้นที่จำกัด แต่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการทำเกษตร โดยนำเสนอรูปแบบการทำการเกษตรของคนเมือง เรียนรู้การทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด เพื่อการสร้างคลังอาหารให้ตนเองและครอบครัว เช่น การปลูกผักในท่อพีวีซี การปลูกผักกลับหัว การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ การปลูกผักวิถีคนเมือง การรดน้ำผักในยุค 4 G ผ่านระบบ IoT (Internet of Things)

อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรปรับน้ำ ปรุงดิน เพื่อการเกษตร หลักสูตร 1 ไร่ ทำกิน ทำขาย หลักสูตรสวนป่า พัฒนาเกษตรยั่งยืน หลักสูตรสปาเกลือหอม แช่เท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการทำจุลินทรีย์จาวปลวก เป็นต้น และอีกหลายวิชาที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ ทั้งหมดนี้เรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” นิทรรศการที่รวบรวมเครื่องจักสานของเกษตรกรที่เคยมีการใช้งานมาจัดแสดง เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนผ่านเครื่องจักสาน เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดบริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ที่พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และตื่นตาตื่นใจกับการผจญภัยในป่าจำลองเสมือนจริง เรียนรู้สมดุลธรรมชาติ สมดุลชีวิตภายในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร สนุกทะลุจอกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 3 เรื่อง 3 รส ในราคาพิเศษ!!

แชะภาพกับมุมโปรดคู่ใจ!! ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM แวะจิบกาแฟ เพิ่มความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร สัมผัสเสน่ห์ของวิถีเกษตรไทยกับโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค เรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านฐานการเรียนรู้ อาทิ เกษตรประณีต 1 ไร่ พอเพียง การทำนาอินทรีย์

ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาช้อป ตะกร้ามาใส่ของ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้ ถุงพลาสติก แก้วน้ำมาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ (02) 529-2212-13, (087) 359-7171 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จังหวัดปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th LineID:@wisdomkingfan ทาง Facebook.:.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอขอบคุณที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. (087) 359-7171, (094) 649-2333