สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาสร้างแนวคิดธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฟรี! ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงวัย” ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านการออกแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่ออนาคตของธุรกิจ พร้อมร่วม workshop กำหนดกลยุทธ์ สร้างสรรค์ต้นแบบ และนำเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย ด่วน! รับจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล 1 คน/นิติบุคคล สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3htrHwR ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (02) 564-7000 ต่อ 1368, 1381, 1301 (ชนากานต์, พนิตา)