บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ต้อนรับอาจารย์-คณะนิสิตจาก ภาควิชาปฐพีวิทยา ม.เกษตร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมี

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมี

นายสุภัค เหล่าดี ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด  (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ  ตราทีซีซีซี   ตราสิงห์  และตราเด็กน้อย นำทีมพนักงานให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีและการควบคุมคุณภาพของทางบริษัท ณ โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


Thai Central Chemical Public Company Limited welcomed lecturers and students from Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University to visit the production process and quality control of chemical fertilizer

Mr. Supuk Laudee –General Manager of Marketing and R&D Division and staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributer of chemical fertilizer in Thailand under OX-Brand, Baby, Singha and TCCC Brand, welcomed lecturers and students from Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University in order to listen the production overview and field trip of production process and quality control of chemical fertilizer at Nakhon Luang plant site in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.