บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ นำทีมช่างและพนักงานจิตอาสาเข้าปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์  ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต พร้อมทีมช่างและพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ตราทีซีซีซี ตราสิงห์ และตราเด็กน้อย จัดโครงการ “ทีมช่าง TCCC เพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่สมุทรกิจโกศล อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวณิชา  จันทร์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เป็นประธานเปิดงานและให้การต้อนรับ  ซึ่งในครั้งนี้ทีมช่างและพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันติดตั้งแผงกั้นบันได ซ่อมท่อระบายน้ำฝน ปรับภูมิทัศน์ ฯลฯ และยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเบื้องต้นแก่น้องๆ ภายในศูนย์อีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้พันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดูแลเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

Thai Central Chemical Public company Limited led technician and volunteer team

to improve the Occupational Health, Safety and Environment

Mr. Bunchai Kokiatphithak – General Manager of Operation Support Division together with technician and volunteer team of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributer of chemical fertilizer in Thailand under OX-Brand, Baby, Singha and TCCC Brand, held “TCCC Technician team for Children Project”. The objectives are to solve the problems in occupational health, safety and environment at Wat Mai Samut Kitwittayakom’s Child Development Center, Phra Samut Chedi District in Samut Prakan Province. On this occasion, honored by Ms. Nicha Chanjeen-Deputy Chief Executive of Naiklongbangplagod Subdistrict Administrative Organization, presided over the opening and welcomed. In this time, a team of technician and volunteer joined together to install the railings, repair to the rainwater pipes, adjust the landscape and etc. Moreover, TCCC also educated about waste separation to children. This activity is organized under the mission that we are focusing on caring for society and environment.