คนว่างงานเตรียมเฮ บิ๊กป้อม จับมือ รมต.แรงงานพร้อมหนุน บจธ. ร่วมกันแก้ปัญหาคนตกงาน

คนว่างงานเตรียมเฮ บิ๊กป้อม จับมือ รมต.แรงงานพร้อมหนุน บจธ. ร่วมกันแก้ปัญหาคนตกงานให้มีที่ดินทำกินมีอาชีพ หลังพบว่าปัญหาหลักผู้ประกันตน ตกงาน กลับภูมิลำเนา และมีเพียงบางส่วนยื่นสมัครทำงานที่กระทรวงแรงงานเปิดรับนับล้านคน แค่ 2 แสนกว่าคน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล บจธ. มอบหมายคณะผู้บริหารบจธ. นำโดย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เพื่อชี้แจงภารกิจ และหารือความร่วมมือในการแก้ปัญหาประชาชนที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 และเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งกระทรวงแรงงานพบข้อมูลว่าสถานการณ์การจ้างงานเปลี่ยนไปแล้ว คนที่กลับภูมิลำเนาเลือกทำอาชีพเกษตรกรรม และเลือกทำงานอิสระซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่มาสมัครงาน ดังนั้น จึงขอให้ปลัดกระทรวงแรงงานและเลขาธิการกองทุนประกันสังคม ประสานกับ บจธ. ในการทำความตกลงหรือ MOU เพื่อรองรับสถานการณ์ จากนั้นจึงประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดว่า กระทรวงแรงงานกับ บจธ. มีโครงการสนับสนุนที่ดินทำกินทั้งการเช่าและเช่าซื้อ เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วให้ส่งข้อมูลให้ บจธ. ดำเนินการต่อไป เพราะจากการเปิดรับสมัครงาน 1 ล้านตำแหน่ง ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครงานเพียง 2 แสนกว่าคนเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่กลับภูมิลำเนาและเปลี่ยนอาชีพไปแล้ว

“รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่านดูแล บจธ. เคยอธิบายเรื่องธนาคารที่ดิน ก็รู้ว่าเป็นหน่วยงานที่ดีมาก เรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปและช่วยเหลือคนที่ตกงานได้จริง คนที่ตกงานกลับต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็ไปทำการเกษตร ความร่วมมือแบบนี้จะช่วยให้คนมีทางออก กระทรวงแรงงานจะเป็นสะพานเชื่อมให้” นายสุชาติกล่าว