กยท. จัดใหญ่ เปิดอบรมแปรรูปยางพารา ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครได้ถึง 16 ตุลาคม นี้

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 6 หลักสูตร รวม 260 คน โดยแบ่งประเภทการอบรม ได้แก่ น้ำยางข้นชนิดครีม 60 คน ยางแห้ง 40 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยวิธีจุ่ม 80 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยการตีฟอง 20 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยการตีฟองเพื่อผลิตหมอน 20 คน และผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเบ้า 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. อายุ 20 ปีขึ้นไป โดย กยท. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้ รวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ระหว่างการอบรมทั้งหมดฟรี! ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่อีเมล [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. (02) 940-7391 ต่อ 307 ในวันและเวลาราชการ