13 ตค เชิญร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์ กษัตริย์เกษตร

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวว่า “การจัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ ในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจของพระองค์ ด้านการเกษตร

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์ นิทรรศการสายธารพระกรุณา กษัตริย์เกษตร และการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 13 ตุลาคม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

สำหรับนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ…นิรันดร์ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นานัปการ ตลอดการครองราชย์กว่า 70 ปี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้มีอยู่ มีกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยความปลื้มปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ ความทรงจำที่สถิตในดวงใจของชาวพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545

ทางด้านนิทรรศการสายธารพระกรุณา กษัตริย์เกษตร จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีความร่วมมือกว่า 30 หน่วยงาน อาทิสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เครือข่ายคนรักษ์แฝก และนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอเรื่องราวการน้อมนำคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มาร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดและร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานสืบต่อไป

สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กับหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตรอนุรักษ์ดิน น้ำ ด้วยหญ้าแฝก เรียนรู้พันธุกรรมแฝกเพื่อปรับปรุง บำรุงดิน โดย อาจารย์มานะ เซียงสันเทียะ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา

หลักสูตรตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพเกษตรกรรม โดย อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสถาพรวิทยา จ.นครปฐม หลักสูตรนวัตกรรมการเพาะเห็ดเพื่อการพึ่งตนเอง เรียนรู้เทคนิคการเลือกวัสดุเพาะ และการบริหารจัดการเห็ดแบบครบวงจร โดย อาจารย์มานะ โพธิ์ชัย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.กำแพงเพชร

หลักสูตรพื้นที่ 1 ไร่ มีกิน มีใช้ทั้งปี เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่จำกัด ปลูกพืชหลากหลายสร้างรายได้ทั้งปี โดย อาจารย์ปา ไชยปัญหา เจ้าของไร่อรหันต์ จ.นครราชสีมา เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เช่น หลักสูตร ตู้อบแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ด้วยเทคนิคที่ทำง่าย ลดต้นทุน โดย อาจารย์สมบัติ วิสูตรพันธุ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ.ชัยนาท หลักสูตรระบบสวนครัวน้ำหยด ที่ประหยัดต้นทุน คุ้มค่า ติดตั้งง่าย โดย อาจารย์ธราวุฒิ ไก่แก้ว วิศวกรการเกษตรชำนาญการ ส.ป.ก. หลักสูตรกล้วยน้ำว้าอบมะพร้าวอ่อน การแปรรูปกล้วยน้ำว้า ต่อยอดผลผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย อาจารย์นุจรี สิทธิสุข เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สระบุรี รวมแล้วกว่า 20 หลักสูตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์เกษตร

เวลา 15.52 น. กิจกรรมน้อมรำลึก สงบนิ่ง เวลา 17.00 น. เชิญรับฟังบทเพลงเพื่อพ่อ จาก คุณโจนัส แอนเดอร์สัน ฝรั่งหัวใจไทย ที่มาร่วมขับกล่อมบทเพลงรักเพื่อพ่อแทนเสียงหัวใจของเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงแห่งความคิดถึง จากอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ เวลา 19.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เปิดตัวครั้งแรกกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องมหัศจรรย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สนุกสนานกับการผจญภัยของหนูน้อย และสหายภูติน้อยตัวจิ๋ว เด็กหนุ่มผู้แสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิต จนค้นพบแสงสว่างของชีวิต
ชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้นไม้ พรรณไม้ที่คัดสรรด้วยความรักโดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ กว่า 200 บู๊ธ พิเศษเฉพาะ วันที่ 13 ตุลาคม 63 กิจกรรมขาดทุน คือกำไร พบสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ต้นไม้ จำหน่ายราคาเพียง 9 บาท มีจำนวนจำกัด

ช้อปกระหน่ำ หนำใจแล้ว!! แก้วน้ำ ขวดพลาสติก อย่าเพิ่งทิ้ง!! นำมาใส่ดินรับกล้าไม้ พันธุ์ไม้นานาชนิดกลับไปดูแลต่อที่บ้านกับกิจกรรม เพาะ แจก แลก เปลี่ยน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่www.wisdomking.or.th.facebook/InstagramID:wisdomkingfan และLineID: @wisdomkingfan

บทความก่อนหน้านี้ทานตะวัน พืชน้ำมัน ที่น่าสนใจ
บทความถัดไปกระทรวงทรัพยากรฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ อบก. ลงนามบันทึกความร่วมมือ หนุนเครือซีพี-ซีพีเอฟ สร้างโลกสีเขียว