เจียไต๋ ผลักดันเกษตรผ่านวิกฤต แนะนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ในสัมมนาเกษตรแห่งปี

กรุงเทพฯ 30 ตุลาคม 2563 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย โดยนายสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอนวัตกรรมการเกษตร “การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ทางเลือกเพื่อความอยู่รอด” ฝ่าวิกฤตเกษตรจากห้องปฏิบัติการ ในงานสัมมนาครบรอบ 33 ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน “นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรไทยยุค 5G (Innovation for new normal)” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยการปรับปรุงพันธุ์ หรือ Breeding เป็นสิ่งที่เจียไต๋ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาวิถีเกษตรให้มีศักยภาพ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืน ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งช่วยผลักดันเกษตรไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับภาคเกษตร พร้อมความมั่นคงด้านอาหารให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษและหัวข้อเสวนาด้านการเกษตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ นวัตกรรมนำเกษตรไทยรุ่งเรืองโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเสวนาหัวข้อนวัตกรรมสร้างอนาคตโดยกูรูสายเกษตร ซึ่งล้วนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงานทั้งกลุ่มเกษตรกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

นายสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนา เจียไต๋