สวนสามพราน จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 วันที่ 11-13 ธันวาคม นี้ ชูคอนเซ็ปต์ “เราปรับ…โลกเปลี่ยน”

สามพรานโมเดลรวมพลังภาคีขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ จัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 วันที่ 11-13 ธันวาคมนี้  ชูคอนเซปต์ เราปรับ…โลกเปลี่ยนพร้อมเปิดตัวสมาคมผู้บริโภคอินทรียไทย-เส้นทางเที่ยววิถีอินทรีย์-ธุรกิจเกื้อกูลสังคม

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ปลุกทุกคนให้หันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ผลิตในระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัวทั้งส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 มีความพิเศษกว่าทุกปี ภายใต้แนวคิด “เราปรับ…โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล มุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีการเรียนรู้ มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง มาหาแรงบันดาลใจ องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์นำปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการพึ่งพาตนเอง สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ หันมาบริโภคอาหารและซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกร เพื่อมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

ด้าน นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า านสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ “เราปรับ..โลกเปลี่ยน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แลวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่มุ่งส่งเสริมให้นครปฐมเป็นเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมแห่งความรู้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง การดูแลสุขภาพ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางจังหวัดขอเชิญชวนให้ประชาชนในนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มาเที่ยวงาน สังคมสุขใจ

ความพิเศษของงานสังคมสุขใจ คือเป็นงานประจำปีที่รวมพลคนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีสินค้าพืชผัก ผลไม้สินค้าอินทรีย์ที่มั่นใจได้จากทั่วประเทศ มาให้ช้อปเปลี่ยนโลก ช้อปสุขภาพดีครบจบในงานเดียว

ภายในงานมีบู๊ธสินค้าเกษตรกรอินทรีย์จากทั่วประเทศกว่า 150 บู๊ธ นำผลผลิตอินทรีย์สดใหม่จากฟาร์มมาส่งมอบให้ผู้บริโภค ในปีนี้ใช้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ ในสวนสามพรานเปิดให้ทุกคนได้สัมผัส เรียนรู้การเชื่อมโยงวิถีชีวิตอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ ทั้งการปลูก แปรรูป การตลาด การจัดการขยะโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พึ่งพาตนเองให้มีรายได้เพิ่ม ลดค่าใช้จ่าย มีสุขภาพดี เปิดฐานสาธิตให้ทุกคนในครอบครัวได้ทดลองทำและนำไปปรับใช้ได้จริง

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 เปิดตัวสมาคมผู้บริโภคอินทรียไทยเป็นครั้งแรกในไทย (TOCA: Thai Organic Consumer Association) เพื่อเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่ คือ เกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้มารู้จักกัน โดย TOCA จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมเป็น Active Consumers

ทั้งอัพเดทข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ ช่วยบริหารจัดการเครื่องมือ TOCA Platform ที่จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบต้นปีหน้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ ซื้อผลผลิตรงจากเกษตรกร หรือจองริท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ภายในงานสังคมสุขใจเปิดรับสมัครสมาชิก (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) และมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมรับของรางวัล ผ่าน Line @ ของ  TOCA  

งานสังคมสุขใจครั้งนี้จะมีการเปิดตัวริปท่องเที่ยววิถีอินทรีย์มากกว่า 20 เส้นทาง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกไปลงพื้นที่ฟาร์มจริง เยี่ยมบ้านเกษตรกรอินทรีย์ ทั้งแบบล่องคลองชมสวน  เข้าค่ายเปลี่ยนฝันให้เป็นจริง เก็บผลผลิตตามฤดูกาสดๆ จากสวน เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เทคนิคการเพาะปลูก การทำปุ๋ยหมัก การทำสมุนไพรไล่แมลง การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปสินค้าในแปลงอินทรีย์

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 มีทั้งองค์กรและคนต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ คุณโจน จันได มาร่วมจุดประกายถ่ายทอดองค์ความรู้แบบไม่กั้ก ทั้งวิถีเกษตรอินทรีย์ การพึ่งพาตนเองเพื่อฝ่าวิกฤติโควิ การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สำคัญต้องห้ามพลาดสำหรับองค์กรที่จะได้เรียนรู้จากองค์กรธุรกิจชั้นนำ เช่น บริษัท แสนสิริ บริษัท มั่นคงเคหะการ ชีวจิต บริษัท พีทีที โกลบอล เคคอล และ Sukina ซึ่งเป็นพันธมิตรกับสามพรานโมเดนำโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ไปขยายผลตอบโจทย์ความยั่งยืนได้ตามบริบทของแต่ละแห่งนี้ เช่น พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ปรับมุมความคิดงานซีเอสอาร์ สู่กาพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมพัฒนาเกษตรกรคนต้นน้ำทำเกษตรอินทรีย์ โดยสามพรานโมเดลไปให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ในระบบรับรองอย่างมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับแบรนด์ปฐมที่เน้นแปรรูปและยกระดับสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแบรนด์พรีเมี่ยม   

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 มีฐานกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างสรรค์ตลอด 3 วัน ด้วยแนวคิดของการจัดงาน เราปรับ..โลกเปลี่ยน งานสังคมสุขใจปีนี้นับเป็นโอกาสดีของคนไทยที่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สังคมอินทรีย์ การเกื้อกูลสังคม ผู้สนใจอยากเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ อยากมีส่วนร่วมขับเคลื่อน ได้มาเที่ยว เรียนรู้ หาแรงบันดาลใจ มาหาเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตนเองตลอด 3 วัน ภายในงานมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีจุดเช็คอิน ตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดเว้นระยะห่างทางสังคม สนับสนุนให้มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอลล้างมือบริการทุกจุด เชิญชวนทุกคนช้อปรักษ์โลกพกถุงผ้า ตะกร้า มาช้อปตลอดงาน

ท่ามกลางธรรมชาติและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การสรรหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนทั้ง 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7″ เราปรับ…โลกเปลี่ยน จึงเป็นคำตอบแก่ผู้สนใจ ตลอด 3 วัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคมนี้  สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่  เวลา 09.00-17.00 น. 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ โทร. 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/งานสังคมสุขใจ สวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชีวจิต บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โรงพยาบาลมหาชัย 2 ส่วนราชการจังหวัดนครปฐม แบรนด์ปฐม และสวนสามพราน