บ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสร้างอาคารปฏิบัติการ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายโยชิฮิโระ ทามูระ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (ที่ 2 ทางซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ตราทีซีซีซี ตราสิงห์ และตราเด็กน้อย มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท โดยมี ผศ.ดร ปิยะ กิตติภาดากุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

Thai Central Chemical Public Company Limited contributed to construct the Agricultural Teaching and Research Laboratory Building of the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University.

Mr. Yoshihiro Tamura (Middle) – President & CEO and VDC Col Plengsakdi Prakaspesat (2nd Left)-Senior Advisor of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, TCCC, Singha and Baby Brand, donated to support the construction of Agricultural Teaching and Research Laboratory Building of the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University with total amount 100,000 Baht. Assistant Professor Dr. Piya Kittipadakul – Head of the Department of Agronomy received the donation. TCCC places great importance on human development to enhance the potential of graduates, research, academic services and agricultural innovations of Thailand in order to compete at the international level.