งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ปีนี้ มีธีม KU เฮ้ว เฮ้ว

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ  สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

“งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24” ในปี 2563 นี้ มี Theme ในการจัดงาน คือ “KU เฮ้ว เฮ้ว”

เฮ้ว ที่ 1 คือ HELP ช่วยเหลือ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ศาสตร์แห่งการทำกิน เราเป็นห่วงและคำนึงถึงเกษตรกรเป็นหลักเมื่อเกิดวิกฤต มหาวิทยาลัยจึงอยากมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ งานเกษตรกำแพงแสนปีนี้จึงให้พื้นที่แก่พี่น้องชาวเกษตรกรให้เข้ามาขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงมาหาความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรด้วยการจัดกิจกรรม “พลิกวิกฤตสร้างโอกาส เกษตรศาสตร์สร้างอาชีพ” พบกับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร อาหารและสิ่งประดิษฐ์ มากกว่า 40 อาชีพ (จ่ายเฉพาะค่าวัสดุ) และรับชมการสาธิตวิชาชีพ ฟรี! ทุกวัน พร้อมเลือกซื้อสินค้าในกิจกรรม “ตลาดอิ่มเกษตร : KU ช่วยเกษตรกร เกษตรกรช่วยผู้บริโภค” พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และควบคุมคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค มากกว่า 200 รายการ จากกว่า 40 ร้านค้า

เฮ้ว ที่ 2 คือ HEALTH  สุขภาพ อย่างที่เรารู้กันว่า ปีนี้เรามีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีความเป็นห่วงและใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ และได้มีการเตรียมความพร้อมกับสาธารณสุขเรื่องการคัดกรองผู้มาเที่ยวงาน ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬาพบกับการเสวนาเรื่องการพัฒนากีฬา และจัดการแข่งขันในสถานการณ์ COVID 19 โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และอธิบดีกรมพลศึกษา การเสวนา 1,200 ล้าน ต่อปี กรณีศึกษา ZENCE สปอนเซอร์สมาคมกีฬาฟุตบอล การสาธิตการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย บริการตรวจประเมินสมรรถนะทางกีฬาและสุขภาพ อาทิ ทดสอบการทรงตัว ทดสอบความผิดปกติของของการเดินและวิ่ง VO2max กำหนดโปรแกรมอาหารสำหรับนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การนวดทางกีฬาและนวดรักษา นอกจากนั้น คณะเกษตร กำแพงแสน ได้นำนวัตกรรมอาหารปลอดภัย “Food for all” การแปรรูปเพื่อการเรียนรู้มาตรฐาน GMP และการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐาน ในปีนี้ยังคงรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการร้านค้างดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือการใช้วัสดุที่ทดแทนพลาสติก ย่อยสลายง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รศ.น.สพ. ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงไฮไลท์งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ ประกอบด้วย

การค้นพบแมลงชนิดใหม่ของโลก “ตั๊กแตนตำข้าวคอยาวเกษตรศาสตร์” (Euchomenella kasetsart Unnahachote, Samung et Jaitrong, 2020) มีลำตัวสีน้ำตาล มองผิวเผินคล้ายกับกิ่งไม้แห้ง มีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็ก ค้นพบโดย นิสิต ของภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ถูกค้นพบในพื้นที่ป่ารกร้างในบริเวณด้านหลังของอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เช่น โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อยในไร่เพื่อการซื้อขายเชิงพาณิชย์ “โคโค่ทัมบ์” ระบบการผลิตมะพร้าวควั่นแบบกึ่งอัตโนมัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอ โครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดิน และมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน รากสามสิบและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค ปศุสัตว์ไทยกับวิถีใหม่ที่ยั่งยืน (New Normal) ประกอบด้วยผลงาน โคเนื้อลูกผสมกำแพงแสน-วากิว โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และกระบือปลักคุณภาพสูง เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ การศึกษาการเจริญของรากอ้อยและการออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ฤทธิ์ของสารสกัดข้าวกล้องงอกต่อการป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตายจากภาวะการขาดเลือดแบบจำลอง การประเมินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวในแมวทางคลินิก ด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification การออกแบบการท่องเที่ยวแบบโอท็อปนวัตวิถีเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนกำแพงแสนให้เข้มแข็ง นวัตกรรมชุมชนท่องเที่ยว 64 เครื่องอัดกระทงใบตองและใบไม้ รุ่น 2 และ รุ่น 3 การผลิตหญ้าหวานเข้มข้น และผลิตภัณฑ์พร้อมที่ดื่มจากหญ้าหวานเข้มข้น การพัฒนาประสิทธิภาพเรือรดน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือก ต้นทุนต่ำ นวัตกรรมเครื่องไล่นก 4.0 ระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับการทำฟาร์มสมัยใหม่ โครงการจัดทำเครื่องจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ระบบโซล่าร์เซลล์ ช็อตเครื่องดื่มข้าวหอมดอกมะลิแดง และศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อความมั่นคงทางอาหารของปวงชน เป็นต้น

นิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 63 “วิศวกรรมก้าวไกล เพื่อประเทศไทย 4.0” พบกับนวัตกรรม เทคโนโลยีทางวิศวกรรม เช่น ผลงานเครื่องลับมีดกรีดยางเจ๊ะบง เครื่องอัดกระทงใบตองสู่ภาคการผลิต SME การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการจัดสรรน้ำชลประทาน คอนกรีตรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการอากาศยานไร้คนขับและยานพาหนะขนาดเล็กในการสำรวจแปลงเกษตร เป็นต้น

งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2563 (Thailand Tractor and Agricultural Machinery Show 2 0 2 0/ThaiTAM2020) งานแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับพื้นที่เกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง

การจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 625 เรื่อง เช่น คุมกำเนิดผักตบชวา สุขภาพกายสุขภาพจิต การศึกษาในยุค Digital & Aging Society นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ เศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่

นอกจากนั้น ฝ่ายจัดนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในปีนี้ เน้นการจัดสวนกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติที่ขนาดใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดผสมผสานกับเฟิร์นประดับหลากสายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการปลูกเลี้ยงต้นตะบองเพชรให้แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป

ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้เปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ “ข้าวหอมมาลัยแมน” ซึ่งมีชื่อเดียวกับถนนสายหลัก หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งตั้งไว้เพื่อเป็นที่ระลึกว่า ข้าวพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดจากอำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสง นุ่ม หอมมากเป็นพิเศษ ผลผลิตสูง สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ มีศักยภาพในการส่งเสริมเพื่อแข่งขันกับข้าวต่างประเทศได้  และ ได้กล่าวถึง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสรรพสี ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ สามารถติดตามการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ได้ที่ https://kps.ku.ac.th/kasetfair/ และ เพจ Facebook : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน