วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เชิญชวน ดาวน์โหลดฟรี ! E-book ชุดพิเศษ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการสนับสนุนการใช้ Local Content ในระบบรางของไทย”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 เชิญชวน ดาวน์โหลดฟรี ! E-book ชุดพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการสนับสนุนการใช้ Local Content ในระบบรางของไทย” ขนาดไฟล์ 21.4 MB จำนวน 136 โหลด

E-book ชุดพิเศษนี้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ ด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งได้รวบรวมและเรียบเรียง ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ทางด้าน *โลจิสติกส์และการขนส่งของไทย *วว.กับการทดสอบยานยนต์ขนส่งและขนส่งทางราง *เทคโนโลยีและการผลิตชิ้นส่วนงานทางราง *เส้นทางระบบรางของไทยในปัจจุบันและอนาคตจะมีระยะทางกี่กิโลเมตร *และความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบรางของไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด E-book “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับการสนับสนุนการใช้ Local Content ในระบบรางของไทย” ได้ที่ https://www.tistr.or.th/download/eBooks/RTTC-logistics/