บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากร จัดงาน Zero Waste ณ โรงงานนครหลวง จังหวัดอยุธยา

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ (ทางขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ มอบรางวัลชนะเลิศการจัดแสดงบู๊ธ ให้ตัวแทนฝ่ายผลิตในงาน Zero Waste ประจำปี 2563 ณ โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนรวม ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรแก่พนักงานทุกคนในองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานจัดแสดงผลงานในการลดและอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

Thai Central Chemical Public Company Limited encouraged the conservation of energy and resource utilization, held “Zero Waste” at Nakhon Luang plant site in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Mr.Somruk Likitcharoenphan (Right) – Executive Officer & Senior Vice President of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, gave the winning award for exhibit booth to the representative of production division in “Zero Waste 2020” at Nakhon Luang plant site in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The objectives are to raise awareness and participate of energy and resources utilization conservation to all employees in organization, including provide the opportunity for employees to exhibit the booth of energy reduction and conservation in working processes. This activity is a part to build the environmental organization culture which the company gives importance and held every year.