วว. เปิดงานสัมมนาออนไลน์ NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID-19 “กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal”

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID-19 กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal” ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความตระหนักต่อการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพสินค้าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าวมีสิทธิสมัครเข้าร่วม “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยให้ได้รับตราสัญญาลักษณ์ FDA Thai Herb” ฟรี! โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 (ถ่ายทอดสัญญาณจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย 1. FDA Thai Herb สู่คุณค่าใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร 2. Efficacy Evaluation Test พิสูจน์ความจริงไปกับการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัด 3. ASEAN Cosmetic GMP วางแผนการผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐาน GMP ASEAN 4. Line Social Commerce ช่องทางมาแรงที่ห้ามพลาด และ 5. TikTok Media Workshop เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วว. อย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท Beautynista

บทความก่อนหน้านี้ไขข้อข้องใจ! ‘ผัก 5 ชนิด’ ห้ามกิน ‘ดิบ’ จริงหรือ?