วว. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ฟรี! หัวข้อ “การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ฟรี! หัวข้อ “กลยุทธ์ปลุกเครื่องสำอางไทย สู่ตลาดใหม่ในยุค New Normal : COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK : Cosmo Talks the Virtual Series” ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID 944 8198 2730 Password 217748) โดยมีเนื้อหาการสัมมนาจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นำเสนอและบรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากทรัพยากรฐานชีวภาพ เอกลักษณ์ภูมิภาคไทย : Thai Cosmetopoeia”

นายภาคภูมิ เพิ่มมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเสิร์ชเอ็กซ์ จำกัด นำเสนอและบรรยายเรื่อง “ความสำเร็จในการพัฒนาส่วนผสมของเครื่องสำอางที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน”

นายชูชีพ อภิรักษ์ ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอและบรรยายเรื่อง “ถอดบทเรียนความสำเร็จจากผู้ประกอบการ : การพัฒนาส่วนผสมของเครื่องสำอางที่มีความเป็นอัตลักษณ์ในแบรนด์เครื่องสำอาง”